8. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 18 Cevapları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 18 Cevapları. MEB yayınları 8. sınıf Matematik ders kitabı yazarları Dr. Özal ÇETİN ,
0mut AKSAKAL, Ümran ERTÜRK,  Gürkan ŞAY, İpek TIĞLI olan kitabın sayfa 18‘inde yer alan soruların cevaplarını kısaca çözdük, cevapladık, yaptık.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 18 Cevapları

1. Aşağıdaki sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz.

a) 28 b) 52 c) 128 ç) 364

a)

28|2
14|2
7   |7
1  |

28 tam sayı çarpanları=2.2.7

b)

52|2
26|2
13|13
1   |

52 çarpanları=2.2.13

c)

128|2
64   |2
32   |2
16|2
8 |2
4|2
2|2
1

128 çarpanları=2.2.2.2.2.2.2

ç)
364|2
182|2
91|7
13|13
1
364 çarpanları=2.2.7.13

2. Aşağıdaki sayıları asal çarpanlarının çarpımı biçimide yazıp üslü ifade şeklinde gösteriniz.
a) 70 b) 132 c) 300 ç) 648       

a)

70|2
35|5
7|7
1|

70=2.5.7

b)

132|2
66   |2
33   |3
11|11
1

133=2.2.3.11=22.3.11

ç)

648|2
324 |2
162 |2
81|3
27 |3
9|3
3|3
1

648=2.2.2.3.3.3.3=23.34

SAYFA 18 Cevapları

3. Yandaki tabloda verilen sayıların asal çarpanlarının bazıları yazılmıştır. a, b ve c şeklinde gösterilen asal çarpanları bulunuz.
Bulduğunuz değerleri A = a2 ∙ 2b ∙ c3 ifadesinde yerine yazarak A sayısını hesaplayınız. 

28 l 2
14 l 2
7 l 7
1

28=2.2.7=2,a a=7 olur.

34 l 2
17 l 17
1

34=b,17=2.17  b=2

42 l 2
21 l 3
7 l 7
1

34=2,c,7=2.3.7  c=3 olur.

a sayısı: 7 b sayısı: 2 c sayısı: 3 

A= a² x 2ᵇ x c³
A=7² x 2² x 3³
A= 49 x 4 x 27
A=5292

4. B, x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere 280 = B ∙ 2x∙ 5y eşitliğinde x + y’nin en büyük değeri için B’nin alacağı değeri bulunuz.

280|2
140|2
70   |2
35 |5
7   |7
1

280=7¹.2³ . 5¹

x = 3 y = 1 B = 7

x + y, en fazla 3 + 1 denkleminden dolayı 4 değerine ulaşır. Bu bilgilere göre de B değeri  7 değerini alacaktır.

5. Aşağıdaki ağaç diyagramında A, B, C ve D harflerine karşılık gelen sayıları bulunuz.

A=4
B=2
C=2
D=3

6. Cemre elindeki fındıkları arkadaşlarına yandaki ardışık bölmeye uygun şekilde dağıtmıştır.
a) Aycan’ın Cengiz’den kaç fındık fazla aldığını bulunuz
b) Burcu ve Doruk’un toplam kaç fındık aldığını bulunuz.

Aycan |2
Burcu |2
Cengiz| 3
Doruk| 5
1
Sayıları 60’ın çarpanlarıdır.=2.2.3.5=60

O zaman;

Aycan=60
Burcu=30
Cengiz=15
Doruk=5 bulunur.

a)60 -15=45 fazla
b) 30+5=35

7. Sevcan Öğretmen iki öğrencisini alanı 38 m2 olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçeyi şeritle çevirmeleri için görevlendirmiştir. Bahçenin kenar uzunlukları asal sayı olduğuna göre kaç metre şerit kullanacaklarını bulunuz.

Alanı 38 ise kenarları 19 ve 2 asal sayıları olur.

Çevresi=19+19+2+2=42 m bulunur.

8. a = 2, b = 5 ve c = 7 olduğuna göre 140 sayısının a, b ve c cinsinden eşitini yazınız.

140|2
70|2
35|5
7 |7
1

140=2.2.5.7=22.5.7

140=22.5.7 olur.

9. a ve b birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere E = 5a . 7b dir. Buna göre E sayısının alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir?

en küçük değer olması için a=2 B=1 verelim.

E=5a.7b
E=52.71

E=25.7=175 bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir