8. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 47-48 Cevapları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 47-48 Cevapları. MEB yayınları 8. sınıf Matematik ders kitabı yazarları Dr. Özal ÇETİN , 0mut AKSAKAL, Ümran ERTÜRK,  Gürkan ŞAY, İpek TIĞLI olan kitabın sayfa 47-48  kırk yedi kırk sekiz yer alan soruların cevaplarını kısaca çözdük, cevapladık, yaptık.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 47-48 Cevapları

Sayfa 47

UYGULAYALIM

1- 12,365 = 1 . 101 + 2 . 100 + 3. 10-1 + 6 . 10-2 + 5 . 10-3

7,897 = 7 . 100 + 8 . 10-1 + 9 . 10–2 + 7 . 10-3

Yukarıdaki boş kutulara aşağıda verilen ifadelerden uygun olanları yazınız.

2- Aşağıda çözümlenmiş hâli verilen sayıların ondalık gösterimlerini yazınız.

a) 2 ∙ 102 + 5 ∙ 10-1 + 4 ∙ 10−2 = 200,54
b) 3 ∙ 10-1 + 2 ∙ 10-2 + 7 ∙ 10−3 = 0,327
c) 1 ∙ 103 + 2 ∙ 101 + 9 ∙ 10−3 + 4 ∙ 10−1 = 1020,409

3. Aşağıda bulunan ifadelerden birbirine eşit olanları örnekteki gibi eşleştiriniz.

10−5=0,00001=1/100 000

10−1 =0,1=1/10

10−2 =0,01=1/100

10−4 =0,0001=1/10 000

10−3 =0,001=1/1000

4. 305,084 ondalık gösteriminin çözümlemesi 3.102 + 5 10a + 8.10b + 4.10−3 olarak verilmiştir. Buna göre a + b değerini bulunuz.

305,084 = 3.102 + 5 10a + 8.10b + 4.10−3
a = 1
b = -2
a + b = 1 + (-2) = -1

5. 1,306 litrenin kaç milimetreküp olduğunu 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak gösteriniz (1 L = 1 dm3).

1 L = 1 dm3 ise 1,306 = 1,306 1 dm3
1,306 = 1 . 100 + 3 . 10-1 + 0 . 10-2 + 6 . 10-3

6. 356 000 000 sayısı x · 108 şeklinde yazıldığında x yerine yazılabilecek sayıyı bulunuz.

356 . 106
3,56 . 108

7. Aşağıdakilerden hangilerinin 0,0000105 sayısına eşit olduğunu belirleyiniz.

a) 10,5 · 10−6 b) 105 · 107 c) 0,0105 · 10−1 ç) 0,00105 · 10−2

105 . 10-7
10,5 . 10-6
1,05 . 10-5

8. Aşağıda birbirine eşit ifadeler verilmiştir. Eşitliklerdeki x, y, a ve b bilinmeyenlerini bulunuz.

a) 796,18 ∙ 1019 = x ∙ 1021 => 7,9618 ∙ 1021 = x ∙ 1021 => x = 7,9618

b) 32,48 ∙ 1015 = 32,480 ∙ 10=> 3248 ∙ 1013 = 32480 ∙ 10=> y = 1012

c) 6,51 ∙ 10−35 = a ∙ 10−38 => 6510 ∙ 10−38 = a ∙ 10−38 => a = 6510

ç) b ∙ 10−8 = 14,9 ∙ 10−10 => b ∙ 10−8 = 0,149 ∙ 10−8 => b = 0,149

Sayfa 48

9. İstanbul Ayasofya Müzesi’nin bazı tarihi yerlere olan yaklaşık uzaklıkları harita üzerinde gösterilmiştir. 10’un farklı tam sayı kuvvetlerinden yararlanarak tablodaki noktalı yerleri tamamlayınız

İstanbul Ayasofya Müzesi – İzmir Saat Kulesi——-4,93 . 102—————4930.10-1

İstanbul Ayasofya Müzesi – Burdur Sagalassos Antik Kenti———623 . 100—————0,623.103

İstanbul Ayasofya Müzesi – Adıyaman Nemrut Dağı—1,255 . 103—————125500.10-2

İstanbul Ayasofya Müzesi – Kars Ani Harabeleri—–15 . 102—————0,15.104

10. 0,00000205 sayısı x · 10y şeklinde yazılmaktadır. x > 20 olduğuna göre y sayısının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

A) −8 B) −7 C) −6 D) −5

0,00000205 = 2,05 . 10-8  => y = -7
0,00000205 = 20,5 . 10-7  => y = -8
-7 > -8

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Gör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir