8. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 53-54 Cevapları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 53-54 Cevapları. MEB yayınları 8. sınıf Matematik ders kitabı yazarları Dr. Özal ÇETİN , 0mut AKSAKAL, Ümran ERTÜRK,  Gürkan ŞAY, İpek TIĞLI olan kitabın sayfa 53-54  elli iki yer alan soruların cevaplarını kısaca çözdük, cevapladık, yaptık.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 53-54 Cevapları

Sayfa 53

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Tablodaki ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu yazınız.

  • 50 + 5–1 = 5–1 DOĞRU
  • 96 ∙ 1015 = 0,96 ∙ 1017 DOĞRU
  • EBOB (25,125) = 25 DOĞRU
  • 256 sayısının asal çarpanları 2 ve 3’tür. DOĞRUSU: Asal çarpanları sadece 2’dir YANLIŞ

2. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri ya da sayıları yazınız.

a) Aralarında asal sayılardan birisi 18 ise diğeri 19 olabilir.
b) 0,45 ∙ 1020 ve 361 ∙ 1019 sayılarının bilimsel gösterimi sırasıyla 4,5 . 1019 ve 3,61 . 1021 olur.
c) 232 . 531 işleminin sonucunda 31 tane sıfır vardır.
ç) 2542 sayısı, 542 sayısının 542 katıdır.

3- Aşağıda üslü biçimde yazılmış sayılardan hangisi yanlıştır?

A) 56 = 23 . 7 = 8 . 7 = 56(DOĞRU)
B) 148 = 22 . 37 = 4 . 37 = 148 (DOĞRU)
C) 228 = 22 . 3 .19 = 4 . 3 . 19 = 228 (DOĞRU)
D) 310 = 22 . 3 . 5 . 7 = 4 . 3 . 5 . 7 = 420 (YANLIŞ)

4- A sayısı 50 ile 100 arasında bir doğal sayı olduğuna göre A sayısı kaçtır?

A) 55 B) 67 C) 70 D) 73

Şıklardan gidersek sadece D şıkkı 73’de 5’e bölününce kalan 3 olur,  7’ye bölününce kalan 3 olur

5- 0,3 . 1021 + 0,78 . 1022 / 3 .105 işleminin sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2,7 . 10-16 B) 7,8 . 1016C) 2,7 . 1016 D) 270 . 101

3 . 1020 + 78 . 1020 / 3 . 105
81 . 1020 / 3 . 105
2,7 . 1016

6. 97,503 = a . 101 + 7 . 10b + 5 . 10c + d . 10–3 olduğuna göre a + b + c + d kaçtır?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14

97,503 = 9 . 101 + 7 . 100 + 5 . 10-1 + 0 . 10-2 + 3 . 10-3
97,503 = a . 101 + 7 . 10b + 5 . 10c + d . 10–3

a = 9 b = 0 c = -1 d = 3
a + b + c + d = 9 + 0 – 1 + 3 = 11

7- (–22 +1010) . 9−5 / 3−1 . 127 işleminin yapılışı aşağıda adım adım verilmiştir.

Sorunun çözümünde hata varsa ilk hata hangi basamakta başlamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) Doğru çözülmüştür.

Sayfa 54

8. Bir A sayısı asal çarpanlarına ayrıldığında en küçük asal çarpan 3, en büyük asal çarpan 13 olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 39 = 3 . 13
B) 117 = 13 . 32
C) 195 = 3 . 5 . 13
D) 255 = 3 . 5 . 17

Bu udurmda A sayısının asal çarpanları 3 ve 13 tür.
39 sayısı 3 e bölünür.
117 sayısı 3 e bölünür.
195 sayısı 13 e bölünür.
255 sayısı ise hem 3 e hem de 13 e bölünemez.

9. 912 sayısının 273 sayısına oranı kaçtır?

A) 98 B) 275 C) 312 D) 95

912 / 273

912 =3 üzeri 24 e eşittir. (32)12=324

273 = 3 üzeri 9 a eşittir.=(33)3=39

= 324 / 39 = 324-9 = 315

10. 86 sayısının yarısını gösteren üslü ifadeyi yazınız.

86 = (23)6 =  218  dir.

Bunun da yarısı 218/2 = 218-1= 217 olur.

11. a, b ve c biribirinden farklı asal sayılardır.

A= a . b3 . c4 şeklinde yazılan en küçük A doğal sayısını bulunuz.

a = 5, b = 3, c = 2

A= a . b3 . c4 = 5 . 33 . 24 = 5 . 27 . 16 = 2160

12. Sude merdiven basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer indiğinde her defasında bir basamak artmaktadır. Basamak sayısı 20’den fazla olduğuna göre merdivenin en az kaç basamaklı olduğunu bulunuz.

Merdiven sayısına A olsun.
A / 2 olduğunda kalan 1 artıyor.
A / 3 kalan 1 artıyor.
A sayısını 2 x 3 yani 6 ile böldüğümüzde de 1 artar.
6’nın katları şunlardır;
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 olabilir.
Bu sayıların içinde 20’den fazla en küçük sayı 24 olur.

 

13. İki hemşireden biri 8 günde, diğeri 12 günde nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra birlikte nöbet tutacaklarını bulunuz.

8 ve 12 sayılarının EKOK larını bulalım.
8   12|2
4     6  |2
2     3|2
1     3  |3
1
EKOK (8,12)=2x2x2x3=24 olur.
EKOK (8,12) = 24 tür.
En az 24 gün sonra birlikte nöbet tutacaklardır.

14. 10–2 . 10k sayısı 23 basamaklı bir sayı olduğuna göre k’nin alabileceği değeri bulunuz.

Tabanlar aynı üsler toplanır.
10–2+k
üssünün sonucunun -23 veya  +23 olması için
-2+k= 23  veya (-23)
k=+25 veya -21 olması gerekir.

15. EKOK’ları 90 olan birbirinden farklı iki sayının toplamının en fazla kaç olduğunu bulunuz.

En fazla değer soruluyor, bu yüzden  aradaki farkı en fazla olacak şekilde sayıları almalıyız.
EKOK ları 9 0 olan iki sayı 1 ve 90 dır.
Sayılardan biri 1, diğeri 90 aldığımızda en fazla değer olur.
Toplamları 1 + 90 = 91 olur.

16. 64 GB’lik bir hafıza kartı kaç MB hafızaya sahiptir? (1 GB = 210 MB)

= 64 . 210
= 26 . 210
= 216 olur.

17. İki sayının en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katının çarpımı 240’tır. Bu sayılardan biri 12 olduğuna göre diğer sayıyı bulunuz.

Bilinmeyen sayımıza x dersek.
EKOK(12,x) . EBOB(12,x) = 12.x olur.
240 = 12.x
x = 20 olarak cevabı buluruz.

18. 42 litre koyun sütü ile 56 litre keçi sütü birbirine karıştırılmadan, eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bu şişelerin en çok kaç litre alacağını bulunuz.

Problemin çözümü için 42 ve 56 sayılarının EBOB larını kullanmalıyız.
EBOB(42,56) = 2 x 7 = 14 litre olur.

19. Alanları 8 cm2 ve 7 cm2,  kenar uzunlukları birer tam sayı olan dikdörtgenler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Oluşan yeni dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?

Alanı 8 ise çarpanları 8 olan sayılar 4×2=8 ve 8×1=8 yani kenar uzunlukları 4-2 veya 8-1 kenar uzunlukları olmalıdır.

Alanı 7 ise çarpanları 7 olan sayılar sadece 1 ve 7 dir.

Dikdörtgenlenlerin kısa kenarı ortak olduğu için ikisinin ortak sayısı sadece 1 dir. Dikdörtgenin kısa kenarı 1 dir.

Uzun kenarlar ise 7 ve 8 olur.

Birleşen dikdörtgenin çevresi ise Çevre= 2. (Uzun kenar + kısa kenar)=2. (15+1)=32 cm olur.

20. Bir gemide A grubundan 100 kişi, B grubundan 96 kişi seyahat edecektir. Bu gemide her kamarada gruplar birbirine karışmadan ve eşit sayıda kişi kalacaktır. Buna göre gemide en az kaç kamaranın kullanılacağını bulunuz.

96 ve 100 sayılarının EBOB larını bulalım.
EBOB(96,100) = 4 olarak bulunur.
96/4 = 24 kamara
100/24=25 kamara
Toplam 24 + 25 = 49 adet kamara kullanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir