8. Sınıf Türkçe Kitabı İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Kitabı Kedi İle Fare Dinleme Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Kitabı İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları konusunu yazdık. Türkçe ders kitabı Devlet kitapları 8. sınıf kitabının okuma, dinleme  ve izleme metinlerinin cevaplarını kısaca yazdık. Okuma parçalarının Etkinliklerinin cevaplarını ünitelendirilmiş şekilde aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Her okuma metninin temalara göre ayrılmıştır. Okuma parçasına tıklayarak etkinliklerin cevaplarını okuyabilirsiniz. 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Devlet Kitapları

8. Sınıf Türkçe Kitabı İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları Sayfa 12 8. Sınıf Türkçe Kitabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür.” düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?

Evet katılıyorum. Çünkü iyimser kişi sorunlar karşısında çözüm arar, durumunu daha iyi bir hale getirmeye çalışır. Sorunları kabullenmez. Kötümser kişi ise durumu kabullenir.

2. İyimserlik ve kötümserlik kavramlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

İyimser, her şeyi iyi yönlerinden gören, her şeyi iyi yanlarıyla değerlendiren, geleceğe umutla bakabilen kimsedir. Umutla ile yaşar hayatını mutlu hale getirmeye çalışır.

Kötümser , dünyada iyi şeylerden çok kötü şeyler olduğuna inanan, gelecekten umudunu kesen, her şeyin sonunu ya da belli bir işin sonunu kötü gören kimsedir.

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları Sayfa 14 8. Sınıf Türkçe Kitabı

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri yazınız. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

 • öbek: Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün
 • romantik: Davranışlarında duygu ve coşkunun aşırı ölçüde etkisi bulunan
 • güdü:Bir eylemin ya da etkinliğin gizli nedeni.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bulunuz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.

1. göze almak

2. batağa saplanmak

3. göz ardı etmek

1. Anlamı: bir iş, davranış dolayısıyla uğrayabileceği, karşılaşabileceği kötü durumu, tehlikeyi önceden düşünüp kabul etmek.

Cümlem: Yağmurda ıslanmayı göze aldı ve dışarı çıktı.

2. Anlamı: İçinden çıkılması çok güç bir işe bulaşmak, zor bir duruma düşmek.

Cümlem: Kötü arkadaşları yüzünden bir batağa saplanmıştı.

3. Anlamı: Gereken önemi vermemek

Cümlem: Bütün hatalarını göz ardı etti ve onu aradı.

8. Sınıf Türkçe Kitabı  İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları Sayfa 15

3. ETKİNLİK

“İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. İnsanları iyimser ya da kötümser yapan sebepler nelerdir?

Toplumdaki yaşantı çeşitliliği sürekli biçim ve içerik değiştiren olaylar dizisi, kişilerin yaşama bakışı ve yaşamdan beklentileri, insanları iyimser ya da kötümser yapan sebeplerdir.

2. Yazara göre kötümserlere mi iyimserlere mi ihtiyaç duyarız? Neden?

Kötümserlere ihtiyaç duyarız. Çünkü kötümserler her tür durumun, olayın insanı kötümserliğe sürükleyecek özelliklerini bulup çıkarmada ustadırlar.

3. İyimserler hangi özelliklere sahiptir? Açıklayınız.

İyimserler; akıllıdır, girişkendir, geleceğe ilişkin olumlu tasarımlar geliştirir, duyarlıdır, sevecendir, yapıcıdır, çevresine olumlu enerji yayarlar.

4. “İyimser uçak yapar, kötümser ise paraşüt.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

İyimserler bir ihtiyacı gideren şeyler üretirken, kötümser kişiler ise bir ya kötü bir şey olursa diye hareket ederler.

5. Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranını neler etkiler?

Eğitim, aile, hayata bakış açısı,  kültür seviyesi..

6. Aile bireylerinizi iyimserlik ve kötümserlik açısından değerlendiriniz.

Babam iyimser, annem kötümserdir. Babam daha rahat davranır. Başka bir çözüm üretir. Annem sorun büyütür, mutlaka işin yapılmasını ister.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıda ‘‘İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine’’ metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden metne uygun olanların başına ‘‘D’’, metne uygun olmayanların başına ‘‘Y’’ yazınız.

 • (D) Yazar, kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır.
 • (Y) Yazar, kahramanlarını genellikle hayvanlardan seçmiştir.
 • (D) Öğretici bir metindir.
 • (Y) Metin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşmuştur.
 • (D) Yazar düşüncelerini kanıtlama (sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme…) yoluna gitmiştir.
 • (D) Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

b) Okuduğunuz metnin türü:  Deneme

8. Sınıf Türkçe Kitabı  İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları Sayfa 16

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.

Metnin Konusu: İyimserlik ve kötümserlik

Metnin Ana Fikri: Birey, iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir.

Metnin Yardımcı Fikirleri:

 • İyimserlik de kötümserlik de risk barındırır.
 • Bir insan kesin olarak iyimser veya kötümser olamaz, duruma göre değişir.
 • İyimserler iyi insanlar olarak görülür fakat kötümserliğin insanlara katkıları daha büyüktür.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların sonuna “Ö”, nesnel olanların sonuna “N” yazınız.

 • Sadece kötümserlerden oluşan bir toplum çekilir olmaz. ( Ö )
 • Yazarın son kitabı iki yüz sayfadan oluşuyor. (N)
 • İyimserlik, topluma yaşama sevinci verir. (Ö)
 • Toplumumuza iyimserler de kötümserler de katkıda bulunurlar. (N)
 • Okuduğunuz metnin konusu iyimserlik ve kötümserliktir. (N)
 • İyimser olmak da kötümser olmak da uygarlık gereğidir. (Ö)
 • “Yaşamın İçinde Yolculuk” kitabını Yusuf Çotuksöken yazmıştır. (N)
 • İçimizin bir başka güzelliği de iyimserliktir. (Ö)

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları Sayfa 17 8. Sınıf Türkçe Kitabı

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Kan vererek hayat kurtarmanın önemini vurgulayan bir konuşma yapınız.

Sevgili arkadaşlar,

Kan hayat sıvısıdır. Nasıl ki su vücudumuz için gereklidir. Kan da bir insan için en gerekli maddedir. Kan üretilemez. Bu yüzden kana ihtyiacı duyan bir kişiye kan transfer edilmelidir.

Çeşitli nedenlerle kan ihtiyacı olan kişilerin bu ihtiyacını karşılamak için kan bağısışı yapılır.

Her sağlıklı kişi kan bağışı yapabilir. Kan vermek için Kızılay veya hastanelerin ilgili bölümlerine gidilebilir. Kan vermek yarım saatini alır. Korkulacak bir durum değildir. Ama bağışın sonunda bir kişiyi kurtarmanın huzuru ile evinize dönersiniz.

Teşekkürler

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları Sayfa 18

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki koyu yazılan sözcükleri inceleyiniz. Bu sözcükler isim midir, fiil midir? Açıklayınız.

• Kuzey, babasıyla derede balık tutuyordu. FİİL
• Balık tutmak Kuzey’i çok mutlu ediyordu. FİİLİMSİ
• Kuzey balık tutunca çok seviniyordu. FİİLİMSİ
• Kuzey tuttuğu balıkları kovaya koyuyordu. FİİLİMSİ

b) Aşağıdaki cümlelerde fiil kökünden türediği hâlde fiil özelliği taşımayan sözcüklerin altlarını çiziniz.

 • İnsanlar, genelde “iyimserler” ve “kötümserler” olarak ikiye ayrılır.
 • Kör iyimserliğin yol ve araçlarını kullanmaya kalkmazlar.
 • Uçlarda dolaşan iyimserlik tehlikelidir.
 • Zorluklardan çıkarılabilecek dersler için iyimser düşünmeye gereksinimimiz vardır.
 • Önemli olan bardakta su bulunduğunu kabul ederek onu boşa harcamamaktır.
 • Birey, kendi içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir.
 • Her şeyin iyi tarafını görmek insanı yanıltabilir.
 • Kötümserler, hayatı yeniden kurup biçimlendirmezler.

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları Sayfa 19

9. ETKİNLİK

Sevgi sözcüğünün size çağrıştırdığı kavramları yazınız. Bu kavramlardan birini seçerek bilgilendirici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

SEVGİ

 • Yakınlık
 • İlgi
 • Samimiyet
 • Aşk
 • Merhamet
 • Saygı
 • Dürüstlük
 • Arkadaşlık
 • Hoşgörü

Yazı Taslağı

 • Yazının Konusu: Arkadaşlık
 • Yazının Ana Fikri: Arkadaş olmak önemlidir.
 • Giriş Bölümü: Arkadaşın tanımı
 • Gelişme Bölümü: Arkadaş olmanın faydaları, özellikleri
 • Sonuç Bölümü: Arkadaş olmanın önemi

ARKADAŞLIK

Arkadaş nedir? Arkadaş, birbirini yakından tanıyan ve birbirine karşı sevgi, dostluk ve anlayış gösterenlerden her bir kişidir.

Herkesin bir şekilde bir arkadaşı olmuştur. Arkadaş er yönüyle kendimize yakın hissettiğimiz, yanında mutlu olduğumuz, duygu ve düşünceleri diğer insanlardan daha çok paylaştığımız kişidir.

Arkadaş insanın hayat yoldaşıdır. Sırdaşıdır. Zorluklar karşısında desteği, mutluluğu paylaştığımız ve mutluluğumuzu artıran kişidir.

Arkadaşsız bir kişi düşünülemez. Arkadaşlar birlikte gezerler, birlikte bir yerlere giderleri, birbirleri ile duygularını paylaşırlar. Bu sayede hayatı daha mutlu yaşarlar.

Arkadaş olmak önemlidir. Arkadaşsız kalmayın.

One Comment on “8. Sınıf Türkçe Kitabı İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.