8. Sınıf Türkçe Kitabı Kedi İle Fare Dinleme Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Kitabı Kedi İle Fare Dinleme Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Kitabı Kedi İle Fare Dinlemekonusunu yazdık. Türkçe ders kitabı Devlet kitapları 8. sınıf kitabının okuma, dinleme  ve izleme metinlerinin cevaplarını kısaca yazdık. Okuma parçalarının Etkinliklerinin cevaplarını ünitelendirilmiş şekilde aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Her okuma metninin temalara göre ayrılmıştır. Okuma parçasına tıklayarak etkinliklerin cevaplarını okuyabilirsiniz. 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Devlet Kitapları Kedi İle Fare Dinleme metni yanıtlarını yazdık.

8. Sınıf Türkçe Kitabı Kedi İle Fare Dinleme Metni Cevapları

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları Sayfa 34

1. Dostlarınızın hangi özelliklere sahip olmalarını istersiniz?

Dürüst, yardımsever, hoşgörülü olmalarını isterim.

2. Zor durumda kalan birine yardım ettiniz mi? Anlatınız.

Ettim. Yaşlı bir kişinin poşetlerini evine kadar taşıdım.

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları Sayfa 35

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz. Bu sözcük ve sözcük gruplarını anlamına uygun cümlelerde kullanınız.

HEZİMET: YenilgiCümlem: Kesin kazanırız dediğimiz maçta hezimete uğradık.
GAFİL: Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, bilgisiz, aymaz.Cümlem: Hiç bir şeye aldırmadan gafil gafil dolaşıyordu.
SEĞİRTMEK: Sıçrayarak yakın bir yere doğru koşmak.Cümlem: Seğirterek karşıya geçti.
DEBELENMEK: Çırpınmak, tepinmek, kımıldanmak.Cümlem: Çamurun içinde debelendi.
LEH: Bir şeyden veya bir kimseden yana olma, aleyh karşıtı.Cümlem: Bütün her şey lehimize çalışıyordu.
REHAVET: Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik.Cümlem: Dersler bitti diye rehavete girdik.
BADİRE: Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum.Cümlem:bu badireler bizlere çok ley öğretti.
ALAYSI: Alayı andıran, alaya benzeyen, alay gibi, alayımsı.Cümlem: alaysı gülüşü beni sinir ediyor.
DÖNEK: İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen, caygın, kaypak (kimse).Cümlem: Dönek kişilerle arkadaş olmam.
REHİN ALMAK: Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için bir kimseyi alıkoymak.Cümlem: Bankada çalışanlar rehin alındı.
TELKİN ETMEKBir duyguyu bir düşünceyi aşılamak.Cümlem: Kitap okumanın önemini telkin etti.

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları Sayfa 36

2. ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Dinlediğiniz metinde kedinin başına nasıl bir olay gelmiştir? Açıklayınız.

 Avcının kurduğu tuzağa düşmüştür.

2. Fare, içinde bulunduğu sıkıntılı duruma nasıl bir çözüm bulmuştur? Farenin bu tavrına örnek bir atasözü söyleyiniz.

Kediden yardım istemiştir. Atasözü : “Denize düşen yılana sarılır.”

3. “Çarçabuk dostluklar güven telkin etmez.” sözünden ne anlıyorsunuz? Siz bu görüşe katılıyor musunuz?

Çıkar amaçlı olan dostluklar dosltuk değildir. Çabuk bozulur. Bu tür dostluklar insanı yarı yolda bırakır. bu görüşe katılıyorum.

4. Sizce fare ve kedi, toplumdaki hangi kişilik özelliğine sahip insanları temsil etmektedirler?

Çıkar amaçlı arkadaşlık kuran insanları temsil etmektedir.

5. Dinlediğiniz metinde olay nasıl sonuçlanmıştır? Bu sonuç hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kedi, farenin yardımıyla tuzaktan kurtuldu.  Kedi fare ile dost olmak istedi. Ama fare, eski düşmanlıkların orta çıkmasından korktuğu için kedinin dostluk teklifini geri çevirmiştir.

3. ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metninin konusunu ve ana fikrini bulunuz.

Konu: Dostluk ve güven

Ana Fikir: Çıkar amaçlı kurulan dostluklar uzun süre devam edemez.

4. ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metnini özetleyiniz.

Kedi Ruhi, bir avcının kurduğu tuzağa düşer. Fare Feridun düşmanından kurtulduğu için sevinir. Ama farenin arkasında bir gelincik, tepesinde de bir baykuş gelir. Fare bu durumdan kurtulmak için kediden yardım ister. Kediyi ikna eder. Fare kediyi düştüğü tuzaktan kurtarır. Baykuş ve gelincik kedinin fareye ile olduğunu görünce vazgeçerler.  İkisi de kötü durumdan kurtulur. Kedi fareye dost olmayı teklif eder. Fare çıkar amaçlı kurulan dostluklarının uzun sürmeyeceğini söyler ve bu teklifi reddeder.

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları Sayfa 37

5. ETKİNLİK

Aşağıda La Fontaine’nin (La Fonten) “Aslan ile Fare” fablının farklı çevirileri verilmiştir. Metinleri okuyunuz. Okuduğunuz iki farklı çeviriyi karşılaştırınız. (Kahramanlar, konu, biçim, anlatıcı…)

  • Kahramanlar: Her iki metnin de kahramanı aslan ve faredir.
  • Konu: Her iki metnin de konusu farenin kendisine iyiliği dokunan aslanı düştüğü tuzaktan kurtarmasıdır.
  • Biçim: Birinci metnin biçimi düz yazı, ikinci metnin biçimi şiirdir.
  • Anlatıcı: Her iki metnin de anlatıcısı üçüncü şahıstır.
  • Ana Fikir: Her iki metnin de ana fikri “İyilik yapan, iyilik bulur.”

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları Sayfa 38

6. ETKİNLİK

a) Araştırdığınız fabl örneklerinden en beğendiğinizi aşağıdaki maddelere dikkat ederek anlatınız.

ZALİM ASLAN

Vaktiyle ormanın birinde,canavar mı canavar bir aslan varmış.Çok kan döker,canını yakmadık tek bir hayvan bile bırakmazmış.O yaşadığı sürece,hiçbir hayvan rahat yüzü görmemiş.Bütün hayvanlar ondan nefret eder,ölümünü beklermiş.

Bu zalim aslan sonunda yaşlanmış.Gücü kuvveti kalmamış.Ağzındaki dişler de dökülünce herkesin maskarası olmuş.Hiçbir hayvan ona yardım etmiyor ve onunla konuşmuyormuş.Hayvanlar bir gün oturup karar almışlar;”Gelin hep beraber,bize bunca kötülük eden bu zalim aslanı iyice bir dövelim. Yaptıklarının cezasını,az da olsa gömüş olsun böylece.”

Sonunda bütün hayvanlar aslana saldırmış.iyice bir dövmüşler onu.Birisi boynuz vuruyor,diğeri çifte atıyor,bir başkası ısırıyormuş.Böylece;yaman bir öç almışlar aslandan.

b) Arkadaşınızın sözlü sunum performansını aşağıdaki formda verilen maddelere göre değerlendiriniz.

Değerlendirmeyi siz yaparsınız.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki değerler ağacından istediğiniz bir değeri seçiniz.

adalet, dostluk, öz denetim, yardımseverlik, saygı, dürüstlük, sabır, sevgi, vatanseverlik, sorumluluk

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları Sayfa 39

b) Seçtiğiniz değerle ilgili öyküleyici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

Sorunun cevabını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Değerle İlgili Öyküleyici Bir Metin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir