8. Sınıf Türkçe Kitabı Tuzağa Düşen Ceylan Metni Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Kitabı Tuzağa Düşen Ceylan Metni Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Kitabı Tuzağa Düşen Ceylan Metni Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI
1. Mevlanâ’nın “Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayınız
Cevap: Kısaca yazdık. Linkten okyabilirsiniz. Sözün Açıklaması

2. İnsanların neden yardımlaşmaya ihtiyacı vardır? Yardıma ihtiyaç duyduğunuz durumlar oldu mu? Anlatınız.
Cevap: Cevap linkten okuyabilirsiniz CEVAP

1. ETKİNLİK
Okuduğunuz şiirdeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Bunların anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Öğrendiğiniz kelime ve kelime grupları ile bunların anlamlarını oluşturacağınız sözlüğe yazınız. Bu uygulamaya yıl boyunca devam ediniz
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: tosbağa
Tahminî Anlamı: kabuğunun içinde yaşana bir hayvan
Cümlem: Bir tosbağa bahçedeki bütün çiçekleri yemiş.

Kelime/Kelime Grubu: çayır
Tahminî Anlamı: çimenlik alan
Cümlem: Köyün koyunları çayırda otluyor.

Kelime/Kelime Grubu: keder
Tahminî Anlamı: üzüntü
Cümlem: Yazılıdan düşük not alınca kederinden ölecek sandık.

Kelime/Kelime Grubu: çırpınmak
Tahminî Anlamı: Çaresizce hareket etmek
Cümlem: Kapana yakalanan tilki çaresizce çırpındı.

Kelime/Kelime Grubu: zalim
Tahminî Anlamı: merhameti olmayan
Cümlem: Hayvanlara zalimce davranan adamı köpek ısırmış.

Kelime/Kelime Grubu: hışım
Tahminî Anlamı: öfkeyle
Cümlem: Bir hışımla kalkıp dışarı çıktı.

Kelime/Kelime Grubu: hane
Tahminî Anlamı: Ev
Cümlem: Köyd 20 hane yaşıyordu.

Kelime/Kelime Grubu: olimpiyat
Tahminî Anlamı: spor yarışması
Cümlem: amacı olimpiyatlara katılmaktı.

2. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız.

1. Anlatılan olay nerede geçmektedir?
Cevap: Ormanistan’ın kenar mahallesinde geçiyor.

2. Şiirin kahramanları hangi varlıklardır?
Cevap: Ceylan, fare, tosbağa, karga ve köpek.

3. Şiirde adı geçen varlıklar arasında nasıl bir yardımlaşma ve dayanışma vardır?
Cevap: Avcıya karşı birbirlerine yardım etmişlerdir.

4. Hayvanlar, tuzağa düşen dostlarını nereden ve nasıl kurtarmıştır?
Cevap: Karga uçarak arkadaşını arar, Diğerleri onu kurtarmak için yardım eder. Fare tuzağı kemirir.

5. Metinde kullanılan “kırt kırt, fırt fırt, akıl fikir” gibi ikilemelerin metne katkısını açıklayınız.
Cevap: Betimleme yaparak daha iyi anlamamızı ve olayı yaşamamızı sağlar.

3. ETKİNLİK
Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu aşağıya yazınız
Cevap: KONUSU:Yardımlaşma ve dayanışmadır.

Şiirin Ana Duygusu: Yardımlaşmak ve dostluk çok önemlidir.

4. ETKİNLİK
Okuduğunuz şiire uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız
Cevap: Yardımlaşmanın Gücü. Yardımlaşma ve Dostluk

5. ETKİNLİK
Aşağıya okuduğunuz şiirle ilgili üç soru yazınız. Yazdığınız soruları arkadaşlarınıza sorarak onlardan cevaplamalarını isteyiniz.
Cevap:

1. Soru: Evde nöbet bekleyen hayvan jangisidir?
Cevap: Tosbağa

2. Soru: Tuzağa hangi hayvan düştü?
Cevap: Ceylan

3. Soru: Ceylanı tuzaktan kim kurtardı?
Cevap: Fare

6. ETKİNLİK
a) Aşağıda okuduğunuz şiirden bazı dizeler verilmiştir. Bu dizelerde bulunan söz sanatlarını belirleyerek dizelerin altına yazınız.
Cevap:

Mutludur ceylan ile fare / karga ve tosbağa şen
→ İnsan özellikleri verilmiştir. Teşhis (Kişileştirme)

“Ceylan nerede kaldı?” der fare / Başına bir iş gelmesin sakın!”
→ Hayvanlar konuşuyor. Teşhis ve intak.

Alçaktan uçarak, yüksekten uçarak
→ Zıt kelimeler kullanılmıştır. Tezat sanatı vardır.

“İyi tanırım ceylanı,” der tosbağa
→ Hayvanlar konuşuyor. İntak.

Ceylan, fare, karga ve tosbağa
Ormanistan’ın bir kenar mahallesinde
aynı evde yaşıyorlar kardeş kardeşe.
→Betimleme

b) Siz de aşağıda verilen söz sanatlarının karşısına şiirden örnekler yazınız
Cevap:

Kişileştirme: aynı evde yaşıyorlar kardeş kardeşe
Konuşturma: “İyi tanırım ceylanı,” der tosbağa
Tezat: doğu-batı derken, bir de bakar

7. ETKİNLİK
Sınıfınızda “yardımlaşma” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda yaratıcı konuşma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için sizden önce konuşan arkadaşlarınızın anlattıklarını dikkatlice dinleyiniz. Arkadaşlarınızın anlattıklarından yararlanarak konuyla ilgili olay, durum veya kişilere yeni bir bakış açısıyla bakılmasını sağlayınız. Konuşmalarınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap:

Yardımlaşma ile konuşma (tıkla)

8. ETKİNLİK
Yardımlaşma kelimesinin size çağrıştırdıklarını kavram haritasına yazınız. Aşağıya yazdığınız kelimelerin de içinde bulunduğu bir şiir yazınız. Şiirinizi arkadaşlarınıza okuyunuz ve sınıf panosuna asınız.

CEVAP. Yardımlaşma Şiiri (tıkla)

9. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki cümlelerde geçen kelimelerden isim ve fiil olanların altlarını çiziniz. Bu kelimeleri birbirinden ayıran özellikleri belirleyiniz.

1. Kardeş-isim
Yaşıyorlar-fiil

2. İSİM:akıl
FİİL-düşme

3. İSİM:Ceylan, çayır
FİİL:iner

4. İSİM:avcı
FİİL:almak

5. İSİM:Akşam, hane yiyecek
FİİL:yok

6. İSİM:ceylan, fare
FİİİL:Mutludur

c) Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilimsilerin altını çiziniz..
Cevap:

Ceylan, bir gün çayıra iner/kuyruğunu sallaya sallaya (iner-sallaya sallaya)
Bulmak için izini kardeşimin/bütün Ormanistan’ı dolaşırdım. (Bulmak, dolaşırdım)
Alçaktan uçarak, yüksekten uçarak/bulutların üzerinden atlayarak (uçarak-atlayarak)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir