8. Sınıf Türkçe Vatan Yahut Silistre Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Vatan Yahut Silistre Metni Cevapları MEB Yayınları 8.Sınıf Türkçe Kitabı Vatan Yahut Silistre Metni  etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı Metni  Cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Metnin özetini de okuyabilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Vatan Yahut Silistre Metni Cevapları

Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 45

1. ETKİNLİK

a) Verilen sözcüklerle anlamları eşleştirip yay ayraç içine sözcük numaralarını yazınız.

1. nişan
2. kuşatma
3. gülle
4. vatan
5. miralay
6. süngü
7. casus
8. gayret
9. niyet

(5) Albay
(   ) Sağlıklı
(1) İşaret, iz, belirti, alamet
(8) Çalışma, çaba, çalışma isteği
(9) Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
(7) Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, çaşıt, ajan
(6) Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah
(4) Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, yurt
(2) Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, abluka, ihata, muhasara
(3) Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi

b) Metinde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını tahmin edip bunları cümlede
kullanınız.

esir olmak: düşman eline geçmek, tutsak
Cümle:Bütün düşmanlar en sonunda esir oldu.

pişman olmak: yaptığı bir işten dolayı büyük üzüntü duymak.
Cümle: Yaptıklarından dolayı pişman oldu

kıyamet kopmak: çok gürültü ve telaş içinde olmak
Cümle: Kitabını bulmayınca kıyameti kopardı.

Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 46

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Zekiye neden erkek kılığına girmiştir?
İslam Bey’in Silistre’ye giden gönüllülere katılma kararından döndüremeyince onunla birlikte olabilmek için erkek kılığına girmiştir.

2. Miralay Sıtkı Bey, gönüllülerin kaleden gitmesini neden istemiştir?
Kendi askerlerinin kaleyi koruyabileceğine inandığı, gönüllülerin burada ölmesini istemediği için.

3. İslam Bey, kaleyi düşmanlara karşı savunurken yaşananlarla ilgili neler söylemiştir?
On bin kişiye karşı üç yüz kişi savaştıklarını, hepsinin şehit düştüğünü, her şehit düşenin ölürken en az iki düşmanı da öldürdüğünü, kendisinin de şehit olmak istediğini fakat zorla kaleye soktuklarını anlatmıştır.

4. Miralay Sıtkı Bey’in İslam Bey ile ilgili düşüncelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sıtkı Bey, İslam Bey’e büyük hayranlık duymaktadır. Ona olan minnetini her sözüyle dile getirmektedir. Sıtkı Bey’in düşünceleri, bir vatan kahramanına olan düşüncelerdir.

5. Zekiye’nin yerinde olsaydınız siz nasıl davranırdınız? Neden?
Bu soruyu duygu ve düşüncelerinize göre siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen bölümleri metinden yola çıkarak doldurunuz.

  • Yer: Silistre Kalesi
  • Zaman: Geçmiş zaman, Milli Mücadele zamanları
  • Kişiler: İslam Bey, Zekiye, Sıtkı Bey, Abdullah Çavuş, gönüllü askerler.
  • Olay: Silistre Kalesi’nin düşmana karşı savunulması esnasında yaşananlar.

Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 47

b) Okuduğunuz metni özetleyiniz.

Vatan Yahut Silistre Özeti

Zekiye’nin sevdiği İslam Bey, Silistre’ye yardıma giden gönüllülere katılmaya kararlıdır. Bu duruma Zekiye itiraz eder. Onu kararından döndüremeyen Zekiye, erkek kılığına girer ve İslam Bey’i takip ederek kaleyi savunmak üzere askerlerin arasına katılır.

İslam Bey Silistre’ye gitmek ister. Zekiye, erkek kılığına girip onunla beraber gider. Kale komutanı Sıtkı Bey gönüllüleri kaleden göndermek. Fakat gönüllüler kabul gitmez. Gönüllüler kaleyi savunurlar. İslam Bey kaleyi savunurken büyük kahramanlıklar gösterir. Kalenin düşman işgalinden kurtulmasını sağlar. Sıtkı Bey, İslam Bey’e büyük minnet duyar. İslam Bey Zekiye’nin erkek kılığına girdiğini öğrenir. Bunu Sıtkı Bey ile paylaşır.

4. ETKİNLİK

Metnin konusu ve ana fikrini yazınız.

Konu: Milli Mücadele döneminde gönüllü vatandaşlarımızın fedakarlıkları.

Ana Fikir: Türk insanı vatanı ve sevdiği insanlar için fedakar ve cesurdur.

Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 48

5. ETKİNLİK

Metne farklı bir başlık bulunuz. Bu başlığı neden seçtiğinizi açıklayınız.

Başlık: Vatan İçin, Vatanı Kurtarmak, Vatan ve Aşk

Açıklama: Metinde İslam Bey’in vatanı için, Zekiye’nin de sevdiği insan için yaptığı fedakarlıklar anlatılmaktadır.

6. ETKİNLİK

Metinden öznel ve nesnel yargılar bularak aşağıdaki ilgili bölümlere yazınız.

Öznel Yargılar:
Memleket bir iki güne kadar bütün bütün kuşatmaya uğrayacak gibi görünüyor.
İnsan olana öldükten sonra bir güzel ad bırakmak, belki hiç ölmemekten hayırlıdır.
Vatanını sevenlere ne büyük ibret dersi gösterdin.

Nesnel Yargılar:
Ağalar! Düşman suyu geçti.
Üç yüz kişi ile karşıladık.
Üç saat uğraştık.
Yedi kişi kaldık…

7. ETKİNLİK

Aşağıda giriş bölümü verilen metnin gelişme ve sonuç bölümlerini tahmin ederek anlatınız.

Atatürk’ü görmek isteyen iki kardeş, okul dönüşü annelerinden sık sık izin alarak Atatürk’ün köşkünün etrafında dolaşırmış. O gün öğretmeni, Ayşe’ye yurdumuzun düşmanlardan kurtarılması için Ata’nın emrinde milletçe nasıl çok çalışıldığını anlatmış. İçinde bulunduğu ortamın meydana nasıl geldiğini öğrenen Ayşe, kardeşi İsmet’i de alarak belki Atatürk’ü görürüz diye her zaman olduğu gibi köşkün etrafında dolaşmaya başlamış. Aynı gün tesadüfen, arkadaşları ve yaveriyle bir gezinti yapan Atatürk, Ayşe ile İsmet’in köşkü seyrettiklerini görünce yanlarına yaklaşmış: (…)

Atatürk çocukları görmüş kim olduklarını soruş. Çocuklar Atatürk’ü görmeye geldiklerini söylemiş.

Ama Atatürk’ü tanımamışlar. Atatürk’ü niçin görmek istediklerini sormuş.

“O ülkemizi kurtardı, teşekkür etmek istiyoruz” demişler.

Atatürk “bu adam sizi ona götürecek” demişr.

Yaveri çocukları köşke götürmüş. Çocuklar hala Atatürk’ü gördüklerini anlamamış.

odanın kapısı açılmış Atatürk elinde oyuncaklarla çocukları bekliyormuş.

“Beni görmek için gelen en değerli misafirlerimi en güzel yerde ağırlamak isterim” demiş.

Çocuklarla oynamış.

 

Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 49

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki bölümlere örneklerdeki gibi “Vatan yahut Silistre” metninden içinde fiilimsi bulunan cümleler yazınız.

İSİM-FİİL

1. Hepimiz burada kalmak istiyoruz.
2. … Silistre’ye yardıma giden gönüllülere katılmaya kararlıdır.
3. Memleket bir iki güne kadar bütün bütün kuşatmaya uğrayacak gibi görünüyor.

SIFAT-FİİL

1. Bulunmadığın vakit kıyamet mi kopar?
2. … Silistre’ye yardıma giden gönüllülere katılmaya kararlıdır.
3.  Seni bir kere gören, senin iki sözünü işiten ne olduğunu anlar.

ZARF-FİİL

1. Kendisini toplayarak İslam Bey’i Abdullah Çavuş’a bırakır.
2. Ay, ben söyleyince kıyamet mi?..
3. Hangimizi daha çarpışma başlamadan düşmandan yüz çevirecek kadar alçak sanıyorsunuz?

9. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümleleri örnekteki gibi uygun fiilimsilerle birleştiriniz.

Türk milleti Atatürk önderliğinde toplandı. Kurtuluş Savaşı’na başladı.
Türk milleti Atatürk önderliğinde toplanıp Kurtuluş Savaşı’na başladı.

11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi imzalandı. Savaş sona erdi.
11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi imzalanınca savaş sone erdi.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra birçok yenilik yapıldı. Ülkede gelişme sağlandı.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra birçok yenilik yapılarak ülkede gelişme sağlandı.

Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 50

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki gazete sayfasını inceleyip Millî Mücadele Dönemi’ni anlatan bir gazete haberi hazırlayınız. Haberinizde o döneme ait fotoğraflar da kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki linkten gazete haberini okuyabilirsiniz.

Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir