9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 18 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Bu yazıda “9. sınıf İngilizce Çalışma Ders kitabı sayfa 17 Cevaplar MEB Yayınları konusunu TEEN WISE WORKBOOK 2. ünite sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları”  9. sınıf ders kitabı 2. ünite My Environment ünitesi cevapları sayfa 18 on sekiz cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 18 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Read the sentences below and find the correct words in the puzzle to complete them.

1. We read books or study in a library.
2. We see a play or a musical at a theatre.
3. We eat or drink at a cafe
4. We buy food and drinks from a supermarket
5. A doctor works in a hospital
6. We see historical objects in a museum
7. We buy medicine from a pharmacy.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 18 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları
9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 18 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Aşağıdaki cümleleri okuyun ve bunları tamamlamak için bulmacada doğru kelimeleri bulun.

1. Kitap okuruz veya bir kütüphanede ders çalışırız.
2. Tiyatroda bir oyun ya da müzikal görüyoruz.
3. Bir kafede yiyip içiyoruz
4. Bir süpermarketten yiyecek ve içecek alıyoruz
5. Hastanede çalışan bir doktor
6. Müzede tarihi objeler görüyoruz
7. Eczaneden ilaç alıyoruz.


Match the adjectives with their opposites.
ANSWER.
1.c
2.d
3.a
4.e
5.b

1. hot
2. expensive
3. modern
4. big
5. lively

a) old
b) boring
c) cold
d) cheap
e) small

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sıfatları karşıtlarıyla eşleştir.
CEVAP.
1.c
2.d
3 A
4.e
5.b

1. sıcak
2. pahalı
3. modern
4. büyük
5. canlı

a) eski
b) sıkıcı
c) soğuk
d) ucuz
e) küçük

Doğru sıfatı seçin.
CEVAP
1. güvenli
2. meşgul
3. kalabalık

 


Choose the correct adjective.
ANSWER
1. safe
2. busy
3. crowded

1. My city is very safe/unsafe. I can go out late at night. My city is very safe/unsafe. I can go out late at night.
2. I can’t walk in streets they are very busy/quiet at weekends.
3. Paris is a crowded/uncrowded city. The streets are full of people.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Şehrim çok güvenli/güvensiz. Gece geç saatlerde dışarı çıkabilirim. Şehrim çok güvenli/güvensiz. Gece geç saatlerde dışarı çıkabilirim.
2. Hafta sonları çok yoğun/sessiz olan sokaklarda yürüyemiyorum.
3. Paris kalabalık/kalabalık olmayan bir şehirdir. Sokaklar insanlarla dolu.


Where are they? Choose the correct option.
ANSWER
1. b
2. c
3. a
4. b

1. Where are they?
a) They are at a theatre.
b) They are at a post office.
c) They are at a library.

2. Where is the woman?
a) She is at a pharmacy.
b) She is at a café.
c) She is at a bookshop.

3. Where are these people?
a) They are at a shopping mall.
b) They are at a museum.
c) They are at a supermarket.

4. Where is the woman?
a) She is at a bank.
b) She is at a pharmacy.
c) She is at a bookshop.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Neredeler? Doğru seçeneği seçin.
CEVAP
1. b
2. c
3 A
4. b

1. Neredeler?
a) Tiyatrodalar.
b) Postanedeler.
c) Bir kütüphanedeler.

2. Kadın nerede?
a) Eczanededir.
b) Bir kafede.
c) O bir kitapçıda.

3. Bu insanlar nerede?
a) Bir alışveriş merkezindeler.
b) Müzedeler.
c) Bir süpermarketteler.

4. Kadın nerede?
a) O bir bankada.
b) Eczanededir.
c) O bir kitapçıda.

Diğer sayfaların cevaplarını gör

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir