9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 20 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Bu yazıda “9. sınıf İngilizce Çalışma Ders kitabı sayfa 20 Cevaplar MEB Yayınları konusunu TEEN WISE WORKBOOK 2. ünite sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları”  9. sınıf ders kitabı 2. ünite My Environment ünitesi cevapları sayfa 20 yirmi cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 20 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Fill in the gaps with the correct object pronouns.

ANSWER
1. her
2. it
3. me
4. them.
5. you
6. us
8. him

1. Susan is a very polite girl. Everybody likes __her__________.
2. The cat is under the chair. Can you see ______it______?
3. I’m very hungry. This pizza is for _______me_____.
4. They have a new house. Let’s visit _______them_____
5. Take these flowers mum! They are for ______you______.
6. Our new house is great. Come and visit _______us_____.
7. Johnny Depp is a famous actor. Everybody knows ___him_________.

Put the words in the correct order and make sentences

ANSWER
1. Is this uncle Bill’s dog?
2. This isn’t my teacher’s umbrella.
3. Is he Emily’s grandpa*
4. When is your mum’s birthday?
5. It’s Liya’s room

1. this / dog / Bill’s / Is / uncle
2. This / my / teacher’s / umbrella / isn’t.
3. he / Emily’s / Is / grandpa.
4. is / mum’s / birthday / When / your.
5. It / Liya’s / room / is.

Fill in the blanks with this, that, these or those.

ANSWER
1. That
2. These
3. Those
4. this

1. __That_____ is our neighbour’s car. F
2. ___These____ are David’s cats. F
3. ____Those___ birds are beautiful. F
4. Is ____this___ your teacher’s pen? F

Match the halves to make meaningful sentences.

ANSWER
1. c
2. e
3. d
4. a
5. b

1. Milan is big ___
2. Tokyo is more ___
3. Munich is rainy, but ___
4. Chicago is busier ___
5. İzmir is ___

a. than Sofia.
b. hotter than Moscow.
c. but İstanbul is bigger.
d. London is rainier.
e. crowded than Warsaw.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Boşlukları doğru nesne zamirleri ile doldurun.

CEVAP
1. o
2. o
3. Ben
4. Onlar.
5. sen
6. Biz
8. O

1. Susan çok kibar bir kızdır. Herkes __her__________’i sever.
2. Kedi sandalyenin altında. Görebiliyor musun______it______?
3. Ben çok açım. Bu pizza_______me_____ için.
4. Yeni bir evleri var. Haydi_______ onları ziyaret edelim_____
5. Bu çiçekleri al anne! Onlar______you______ için.
6. Yeni evimiz harika. Gelin ve ziyaret edin _______us_____.
7. Johnny Depp ünlü bir aktördür. Herkes ___him_________’i tanır.

Kelimeleri doğru sıraya koyun ve cümleler kurun

CEVAP
1. Bu Bill amcanın köpeği mi?
2. Bu öğretmenimin şemsiyesi değil.
3. Emily’nin büyükbabası mı?
4. Annenizin doğum günü ne zaman?
5. Burası Liya’nın odası.

1. bu / köpek / Bill’in / amcası
2. Bu / benim / öğretmenimin / şemsiyesi / değil.
3. O / Emily’nin / Büyükbabası.
4. Annemin / doğum günü / Ne zaman / senin.
5. Bu / Liya’nın / odası /.

Boşlukları this, that, these veya those ile doldurun.

CEVAP
1. Bu
2. Bunlar
3. Şunlar
4. Bu

1. Bu_____ komşumuzun arabası. F
2. Bunlar____ David’in kedileri. F
3. ____Bu___ kuşlar çok güzel. F
4. ____this___ öğretmeninizin kalemi mi? F

Anlamlı cümleler kurmak için yarıları eşleştirin.

CEVAP
1. c
2. e
3. d
4. a
5. b

1. Milano büyük ___
2. Tokyo daha ___
3. Münih yağmurlu, ama ___
4. Chicago daha yoğun ___
5. İzmir ___

a. Sofya’dan daha kalabalıktır.
b. Moskova’dan daha sıcaktır.
c. ama İstanbul daha büyüktür.
d. Londra daha yağmurludur.
e. Varşova’dan daha kalabalık.

Diğer sayfaların cevaplarını gör

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir