9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 27 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Bu yazıda “9. sınıf İngilizce Çalışma Ders kitabı sayfa 26 Cevaplar MEB Yayınları konusunu TEEN WISE WORKBOOK 2. ünite sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları”  9. sınıf ders kitabı 3. ünite My Environment ünitesi cevapları sayfa 27  yirmi yedi cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 27 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Match the hobbies with the pictures.

ANSWER
1. b
2. a
3. c

1. collecting tea bags
2. carving eggshells
3. appearing on TV

LOST in HOBBIES

Your hobbies reflect your character and they make your life more interesting. When you look around, you can easily see people having interesting hobbies. Let’s see some of them. The first one is Geert Vinck, a 29-year-old man from Belgium. He collects tea bags and he has 12000 tea bags now. He also exchanges them with people from different countries. He says that “people exchange tea bags to increase their collections, and make friends with a similar interest.”

Read the text and answer the following questions.

1. Where does Geert Vinck live?
He lives in Belgium
2. Who does Geert Vinck exchange his tea bags with?
He exchanges them with people from different countries.
3. What Does Piotr Bockenheim use to carve eggshells?
He uses a tiny electric drill
4. Why do you need patience and practice to carve eggs?
Because eggshells are fragile.
5. What is Paul Yarrow’s unusual hobby?
He likes appearing on TV
6. What is Paul Yarrow’s ambition?
His ambition is to appear on the reality show “Big Brother”

Match the words with their closest meanings.

ANSWER

1. c
2. d
3. b
4. e
5. a

1. reflect a) strange
2. exchange b) very small
3. tiny c) show
4. fragile d) swap
5. weird e) breakable

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Hobileri resimlerle eşleştirin.
CEVAP
1.b
2. bir
3.c

1. poşet çay toplamak
2. yumurta kabuklarını oymak
3. TV’de görünmek

HOBİLERDE KAYBOLMAK

Hobileriniz karakterinizi yansıtır ve hayatınızı daha ilginç hale getirir. Etrafınıza baktığınızda ilginç hobileri olan insanları rahatlıkla görebilirsiniz. Bazılarını görelim. İlki, Belçikalı 29 yaşındaki Geert Vinck. Poşet çay topluyor ve şu anda 12000 poşet çayı var. Ayrıca onları farklı ülkelerden insanlarla değiştirir. “İnsanlar koleksiyonlarını artırmak için çay poşetlerini değiş tokuş ediyor ve benzer ilgi alanlarına sahip arkadaşlar ediniyor” diyor.

Metni okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Geert Vinck nerede yaşıyor?
2. Geert Vinck çay poşetlerini kiminle değiştiriyor?
3. Piotr Bockenheim yumurta kabuklarını oymak için ne kullanıyor?
4. Yumurtaları oymak için neden sabırlı olmanız ve pratik yapmanız gerekiyor?
5. Paul Yarrow’un sıra dışı hobisi nedir?
6. Paul Yarrow’un tutkusu nedir?

Kelimeleri en yakın anlamlarıyla eşleştirin.

1. yansıtmak a) garip
2. değişim b) çok küçük
3. minik c) göster
4. kırılgan d) takas
5. garip e) kırılabilir

Diğer sayfaların cevaplarını gör

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir