9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 45 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları

Bu yazıda “9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 45 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları” MEB Yayınları 9. sınıf ders kitabı sayfa 45 cevaplarını yazdık. 9. sınıf çalışma kitabı 6. ünite BRIDGING CULTURES ünitesi cevapları sayfa 45 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 45 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları

Complete the questions with the words in the box.

1. A: _How often do you eat out? B: Once a week.
2. A: _What time_ do you usually have dinner? B: Between 7 p.m. and 8 p.m.
3. A: __Where__ do they have lunch? B: At school canteen.
4. A: _What___ do you usually have for breakfast? B: An omelette and orange juice.
5. A: __Why__ do you eat so much chocolate? B: I love it.
6. A: _How much__ water do you drink a day? B: Eight glasses.

Tick (ü) the right statements. Correct the wrong ones.

1. The Italians have breakfast rarely before 7 a.m.
(Tik at )2. Breakfast isn’t usually an important meal in Spain.
3. Do Turkish people have always tea for breakfast?
4. The Polish every morning eat fresh and warm bread.
(Tik at )5. Sometimes we eat Chinese food.

Complete the statements with tag questions.

1. They eat Yorkshire pudding a lot in the U.K. don’t yhey, ?
2. The Japanese girl isn’t eating sushi, is she?
3. The Chinese tourists are eating with chopsticks, aren’t they?
4. Let’s eat out tonight, shall we?
5. Schnitzel is popular in Austria, isn’t it?

Put the words in the correct order to make sentences.

1. usually / mother / kitchen / Jack and Sara / help / the / their / in
2. eats / lunch / He / sandwich / often / for / a
He often eats a sandwich for lunch.
3. My / nights / sometimes / late / friend / at / studies
My friend sometimes studies late at nights.
4. goes / walk / evening / My / always / for / in / grandmother / a / the
My grandmother always goes for a walk in the evening.
5. for / Robert / never / school / late / is
Robert is never late for school.

Write true sentences about yourself for the activities in exercise 10.

I sometimes help my mother in the kitchen.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Soruları kutudaki kelimelerle tamamlayın.

1. A: _Ne sıklıkla dışarıda yemek yersiniz? B: Haftada bir kez.
2. A: _Genellikle ne zaman akşam yemeği yersiniz? B: Akşam 7 arası. ve akşam 8
3. A: __Nerede__ öğle yemeği yiyorlar? B: Okul kantininde.
4. A: Kahvaltıda genellikle ne yersiniz? B: Omlet ve portakal suyu.
5. A: __Neden__ bu kadar çok çikolata yiyorsun? B: Onu seviyorum.
6. A: _Günde ne kadar__ su içersiniz? B: Sekiz bardak.

Doğru ifadeleri (ü) işaretleyiniz. Yanlış olanları düzeltin.

1. İtalyanlar nadiren sabah 7’den önce kahvaltı yaparlar.
(tik )2. İspanya’da kahvaltı genellikle önemli bir öğün değildir.
3. Türkler kahvaltıda hep çay mı içer?
4. Polonyalılar her sabah taze ve ılık ekmek yerler.
(Tik )5. Bazen Çin yemeği yeriz.

İfadeleri etiket sorularıyla tamamlayın.

1. İngiltere’de çok Yorkshire pudingi yiyorlar, değil mi?
2. Japon kız sushi yemiyor değil mi?
3. Çinli turistler yemeklerini yemek çubuklarıyla yiyor değil mi?
4. Bu gece dışarıda yiyelim, olur mu?
5. Schnitzel Avusturya’da popüler değil mi?

Cümleleri oluşturmak için kelimeleri doğru sıraya koyun.
1. genellikle / anne / mutfak / Jack ve Sara / yardım / the / onların / in
2. yer / öğle yemeği / O / sandviç / sık sık / için / a
öğle yemeğinde sık sık sandviç yer.
3. / gecelerim / bazen / geç / arkadaşım / / derslerim
Arkadaşım bazen gece geç saatlere kadar çalışır.
4. gider / yürür / akşam / Benim / her zaman / için / içinde / büyükanne / a / the
Büyükannem her zaman akşamları yürüyüşe çıkar.
5. için / Robert / asla / okul / geç /
Robert asla okula geç kalmaz.

10. alıştırmadaki etkinlikler için kendiniz hakkında doğru cümleler yazın.

Bazen anneme mutfakta yardım ederim.

Diğer sayfaların cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz.

9. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir