9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 48 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları

Bu yazıda “9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 48 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları” MEB Yayınları 9. sınıf çalışma kitabı sayfa 48 cevaplarını yazdık. 9. sınıf çalışma kitabı 6. ünite BRIDGING CULTURES ünitesi cevapları sayfa 48 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 48 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları

8. Decide if the sentences are right or wrong. Correct the wrong ones.
1. I don’t know Puerto Rico very well. -right
2. Can you hear these people? Which language do they talk? -wrong-
DOĞRUSU-Which language are they talking?
3. I am usually having my holidays in Japan.-wrong
DOĞRUSU-I usually have my holidays in Japan.
4. Fasten your seat belt. The plane is departing.-right
5. Do they speak English in Ghana?right
6. Maria is in Montréal. She learns French.-wrong
DOĞRUSU-Maria is in Montréal. She is learning French

9. Choose the correct word to complete the sentences.Choose the correct word to complete the sentences.1.

Cümlelerin doğrusu yazılmıştır.

1. Eric always goes to Jamaica in winter for the sun.
2. Today they, are working from home because of the heavy rain.
3. My mother doesn’tlike to drive when it’s foggy.
4. It doesn’t isn’t snowing now. Let’s go out for a walk.
5. The tourists are still waiting for the snow to stop.
6. Look! The wind is blowing the leaves from the trees.

Choose the correct conjunctions in brackets to join the sentences.

1. More than a million people live in Shanghai. It’s the most crowded city in the world. (so / but)
More than a million people live in Shanghai so it’s the most crowded city in the world.
2. Milan is a trade centre. There are many international fairs every year. (but/ because) Milan is a trade centre because there are many international fairs every year.
3. Las Vegas is a fun city. You can see Hoover Dam there. (but/ and)
Las Vegas is a fun city and you can see Hoover Dam here
4. There are a lot of poor people in Mumbai. The world’s most expensive house is there. (but/ so)
There are a şot of people in Mumbai but the world’s most expensive house is there.

Read the answers. Then write questions using the prompts in the present simple or present continuous.

1. it / rain / a lot / İzmir A: Does it rain a lot in İzmir?
B: Yes, it does. But it rarely snows there.
2. it / rain / at the moment
A: ? Is it raining at the moment.
B: No, it’s sunny at the moment.
3. you / live / Bogota
A: ? Do you live in Bogota.
B: Yes, I live there with my family.
4. Why / you / live / hotel room
A: ? Why are you living in a hotel room?
B: Because they are decorating my house.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8. Cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğuna karar verin. Yanlış olanları düzeltin.
1. Porto Riko’yu çok iyi bilmiyorum. -Doğru
2. Bu insanları duyabiliyor musunuz? Hangi dili konuşuyorlar? -yanlış-
DOĞRUSU-Hangi dili konuşuyorlar?
3. Tatillerimi genellikle Japonya’da yapıyorum.-yanlış
DOĞRUSU-Tatillerimi genellikle Japonya’da geçiririm.
4. Emniyet kemerinizi bağlayın. Uçak kalkıyor.-Doğru
5. Gana’da İngilizce konuşuyorlar mı? Doğru
6. Maria, Montreal’de. Fransızca öğreniyor.-yanlış
DOĞRUSU-Maria, Montréal’da. Fransızca öğreniyor

9. Cümleleri tamamlamak için doğru kelimeyi seçin. Cümleleri tamamlamak için doğru kelimeyi seçin.1.

Cümlelerin doğruları yazılmıştır.

1. Eric kışın güneşlenmek için hep Jamaika’ya gider.
2. Bugün şiddetli yağmur nedeniyle evden çalışıyorlar.
3. Annem sisli havalarda araba kullanmayı sevmez.
4. Şimdi kar yağmıyor. Yürüyüşe çıkalım.
5. Turistler hala karın durmasını bekliyor.
6. Bakın! Rüzgar ağaçların yapraklarını savuruyor.

Cümleleri birleştirmek için parantez içindeki doğru bağlaçları seçin.

1. Şangay’da bir milyondan fazla insan yaşıyor. Dünyanın en kalabalık şehridir. (yani ama)
Şangay’da bir milyondan fazla insan yaşıyor, bu yüzden dünyanın en kalabalık şehri.
2. Milano bir ticaret merkezidir. Her yıl birçok uluslararası fuar düzenlenmektedir. (ama/ çünkü) Milano bir ticaret merkezidir çünkü her yıl çok sayıda uluslararası fuar düzenlenmektedir.
3. Las Vegas eğlenceli bir şehirdir. Orada Hoover Barajı’nı görebilirsiniz. (ama ve)
Las Vegas eğlenceli bir şehir ve burada Hoover Barajı’nı görebilirsiniz.
4. Mumbai’de çok sayıda fakir insan var. Dünyanın en pahalı evi orada. (ama/ yani)
Bombay’da çok insan var ama dünyanın en pahalı evi orada.

Cevapları okuyun. Ardından, şimdiki zaman veya şimdiki zamandaki istemleri kullanarak sorular yazın.

1. it / yağmur / çok / İzmir A: İzmir’de çok yağmur yağar mı?
B: Evet, öyle. Ama orada nadiren kar yağar.
2. o / yağmur / şu anda
A: ? Şu an yağmur yağıyor mu.
B: Hayır, şu an hava güneşli.
3. sen / canlı / Bogota
A: ? Bogota’da mı yaşıyorsun?
B: Evet, ailemle orada yaşıyorum.
4. Neden / sen / yaşıyorsun / otel odası
A: ? Neden bir otel odasında yaşıyorsunuz?
B: Çünkü evimi dekore ediyorlar.

Diğer sayfaların cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz.

9. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir