9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 50 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50 9. sınıf İngilizce çalışma öğrenci kitabı ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 5. ünite Sayfa 50 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50

SAYFA 50 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

F. Choose the correct options.

1. Sam hates spending too much money.
a) hate b) hating c) hates
2. Lisa doesn’t like cold weather.
a) don’t b) doesn’t c) isn’t
3. Sarah and I aren’t from England.
a) am not b) don’t c) aren’t
4. Are they playing football in the garden?
a) Are b) Do c) Have
5. A student always gets up early.
a) get b) gets c) is getting
6. Children don’t drink coffee.
a) doesn’t b) aren’t c) don’t

ANSWER
1. c
2. b
3. c
4. a
5. b
6. c


G. Fill in the blanks using the correct form of the verbs.
1. A : What 1) are you cooking (you / cook)?
B : I 2)am making (make) a vegetarian pizza.
A : 3) Do you eat (you / eat) vegetables every day?
B : No. I usually 4) have (have) meat at weekends.
2. A : Where is Amy?
B : She is talking (talk) with the boss.
3. He 1)likes (like) listening to music. He 2) has (have) a large music library.
4. A : Steve is in the bathroom.
B : Is he having (he / have) a shower?
5. I have a car, but I don’t usually drive (not / usually / drive) to work.
6. Please be quiet. The baby is sleeping (sleep).
7. My grandma never forgets (forget) people’s names.

ANSWER
1. are you cooking
am making
Do you eat
have
2. is talking
3. likes
4. Is he having
5. don’t usually drive
6. is sleeping
7. forgets


H. Fill in the blanks using the correct form of the adjectives.
1. My house is bigger (big) than your house.
2. Beyonce is a very famous (famous) singer.
3. Jim’s car is less modern (modern) than my car.
4. They are as rich (rich) as the Smiths.
5. The Danube is the most beautiful (beautiful) river in Europe.
6. Mary’s dress is more expensive (expensive) than Diana’s dress.
7. Asia is the largest (large) continent in the world.
8. Peter is not as tall (tall) as Sally.

ANSWER
1. bigger
2. famous
3. modern
4. rich
5. most beautiful
6. more expensive
7. largest
8. tall


I. Tick (?) the correct sentences.
1. A cheetah runs faster than a zebra. (Tik)
A cheetah runs as fast than a zebra
2. Is the film as exciting as the book? (Tik)
Is the film as more exciting as the book?
3. Lisa is the most elegant girl than at the party.
Lisa is the most elegant girl at the party. (Tik)
4. My sister is shorter as me.
My sister is shorter than me. (Tik)
5. My marks are the worst in our class. (Tik)
My marks are worse in our class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

F. Doğru seçenekleri seçin.

1. Sam çok fazla para harcamaktan nefret eder.
a) nefret b) nefret c) nefret
2. Lisa soğuk havayı sevmez.
a) yok b) yok c) değil
3. Sarah ve ben İngiltere’den değiliz.
a) değilim b) yok c) değilim
4. Bahçede futbol oynuyorlar mı?
a) Vardır b) Vardır c) Vardır
5. Bir öğrenci her zaman erken kalkar.
a) alıyor b) alıyor c) alıyor
6. Çocuklar kahve içmez.
a) yok b) yok c) yok

CEVAP
1. c
2. b
3. c
4. bir
5. b
6. c


G. Fiillerin doğru biçimini kullanarak boşlukları doldurun.
1. A : Ne 1) pişiriyorsun (sen / aşçı)?
B : Ben 2) vejeteryan pizza yapıyorum (yapıyorum).
A : 3) Her gün sebze yer misiniz (siz / yersiniz)?
B : Hayır. Ben genellikle 4) hafta sonları et yerim.
2. A: Amy nerede?
B: Patronla konuşuyor (konuşuyor).
3. 1)Müzik dinlemeyi sever (beğenir). 2) büyük bir müzik kütüphanesine sahiptir (sahiptir).
4. A : Steve banyoda.
B : Duş alıyor mu?
5. Arabam var ama işe genellikle araba sürmüyorum (değil / genellikle / araba sürmüyorum).
6. Lütfen sessiz olun. Bebek uyuyor (uyku).
7. Anneannem insanların isimlerini asla unutmaz (unutur).

CEVAP
1. yemek yapıyor musun
yapıyorum
Yer misin
sahip olmak
2. konuşuyor
3. beğeni
4. sahip mi
5. genellikle sürmeyin
6. uyuyor
7. unutur


H. Sıfatların doğru biçimini kullanarak boşlukları doldurun.
1. Benim evim senin evinden daha büyük (büyük).
2. Beyonce çok ünlü (ünlü) bir şarkıcıdır.
3. Jim’in arabası benim arabamdan daha az modern (modern).
4. Smithler kadar zenginler (zenginler).
5. Tuna, Avrupa’nın en güzel (güzel) nehridir.
6. Mary’nin elbisesi Diana’nın elbisesinden daha pahalıdır (pahalıdır).
7. Asya, dünyanın en büyük (büyük) kıtasıdır.
8. Peter, Sally kadar uzun (uzun) değildir.

CEVAP
1. daha büyük
2. ünlü
3. modern
4. zengin
5. en güzel
6. daha pahalı
7. en büyük
8. uzun


I. Doğru cümleleri işaretleyin (?)
1. Bir çita, bir zebradan daha hızlı koşar. (tik)
Bir çita bir zebradan daha hızlı koşar
2. Film, kitap kadar heyecanlı mı? (tik)
Filmi kitap kadar heyecanlı mı?
3. Lisa, partideki en zarif kızdır.
Lisa partideki en zarif kızdır. (tik)
4. Ablam benden kısa.
Kız kardeşim benden kısa. (tik)
5. Notlarım sınıfımızdaki en kötü notlardır. (tik)
Notlarım bizim sınıfta daha kötü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir