9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 51 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 51 9. sınıf İngilizce çalışma öğrenci kitabı ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 51 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 51

SAYFA 51 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Fill in the sentences with the correct words from the box.

1. The Eiffel Tower is the most popular structure in Paris.
2. There was a bronze statue of a lion in front of the pyramid.
3. Every year millions of people visit Anıtkabir, the tomb of Atatürk.
4. In this old town, there was a tall lighthouse to guide ships at sea.
5. The king wanted to build a big temple for religious ceremonies.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümleleri kutudan doğru kelimelerle doldurun.

1. Eyfel Kulesi, Paris’teki en popüler yapıdır.
2. Piramidin önünde bronz bir aslan heykeli vardı.
3. Her yıl milyonlarca insan Atatürk’ün mezarı Anıtkabir’i ziyaret eder.
4. Bu eski şehirde, denizde gemilere rehberlik edecek uzun bir deniz feneri vardı.
5. Kral, dini törenler için büyük bir tapınak inşa etmek istedi.


Complete the sentences to do the puzzle.

Across
3. The old train station of the city is a fantastic structure.
7. You can see the best collection of sculptures in this museum.
8. This restaurant was a .lighthouse for sailors in the past.
9. There were different trees and plants on the garden terrace

Down
1. The people decided to construct a new temple after the strong earthquake.
2. The soldiers wanted to destroy the village with bombs.
4. The old castle is a ruin now. You can only see the walls.
5. He left his homeland to live in a bigger country.
6. The emperor called the most famous craftman in the country to build his palace.
7. The ____statue____ of the king stands in front of the building.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bulmacayı yapmak için cümleleri tamamlayın.

Soldan Sağa
3. Şehrin eski tren istasyonu muhteşem bir yapı.
7. En iyi heykel koleksiyonunu bu müzede görebilirsiniz.
8. Bu restoran geçmişte denizciler için bir deniz feneriydi.
9. Bahçe terasında farklı ağaçlar ve bitkiler vardı

Aşağı
1. Halk, şiddetli depremden sonra yeni bir tapınak inşa etmeye karar verdi.
2. Askerler köyü bombalarla yok etmek istediler.
4. Eski kale artık bir harabe. Sadece duvarları görebilirsiniz.
5. Daha büyük bir ülkede yaşamak için vatanını terk etti.
6. İmparator, sarayını inşa etmesi için ülkedeki en ünlü zanaatkarı çağırdı.
7. Kralın ____heykeli____ binanın önünde duruyor.


Choose the closest meaning for the underlined words.

1. I can’t take my eyes off the huge building. It’s breathtaking!
a) I don’t want to see it. b) I can’t stop looking at it.
2. The skilful craftsmen constructed this beautiful tomb.
a) They are not successful. b) They are good at their jobs.
3. She wanted to give the children a gift to make them happy.
a) a present b) a ruin
4. Do you know the location of the museum?
a) time b) the place
5. You can see his statue in every city because people wanted his memory to live.
a) things to remember b) things to forget

ANSWER
1. b
2. b
3. a
4. b
5. a

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Altı çizili kelimeler için en yakın anlamı seçin.

1. Koca binadan gözlerimi alamıyorum. Nefes kesici!
a) Görmek istemiyorum. b) Bakmadan duramıyorum.
2. Bu güzel mezarı usta ustalar yapmış.
a) Başarılı değiller. b) İşlerinde iyidirler.
3. Çocukları mutlu edecek bir hediye vermek istedi.
a) bir hediye b) bir harabe
4. Müzenin yerini biliyor musunuz?
a) zaman b) yer
5. Heykelini her şehirde görebilirsiniz çünkü insanlar onun anısını yaşatmak istediler.
a) unutulması gerekenler b) unutulması gerekenler

CEVAP
1. b
2. b
3 A
4. b
5. a

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir