9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 53 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları

9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 53 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları” 9. sınıf Çalışma Kitabı (Workbook) 7. ünite WORLD HERITAGE ünitesi cevapları sayfa 53 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 53 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları

Fill in the blanks with the correct form of was /were.

1. The huge statue _was_ really amazing.
2. I _was_ very happy to visit the old city.
3. There _were_ hundreds of people inside the museum.
4. Where _were_ you when I called you?
5. Alex _wasn’t_ in the history class yesterday. I think he _was_ ill.
6. Temples _were__ important structures for Ancient Greeks.
7. _Was_ the tomb of the king in the pyramid?

Complete the sentences with the past simple form of the verbs in the box

Brad : Where (1)_were_ you last week?
Emma : I (2) _was_ on a school trip to New York.
Brad : Really! How (3)_was_ it?
Emma : It (4)_wasn’t_ great but it (5)_was_ quite interesting.
Brad : What do you mean?
Emma : The bus (6)_was_ very crowded, so it (7)_wasn’t_ very comfortable. But the city (8)_____ wonderful.
Brad : Did you also see the Statue of Liberty?
Emma : Sure! It (9)_was__ fantastic.
Brad : (10)_Were__ there teachers with you?
Emma : Of course. Mr. Hyde and Mrs. Taylor (11)_were__ with us.
Brad : Oh, now I understand. They (12)_weren’t_ at school last week!

Complete the sentences with the past simple form of the verbs in the box.

1. The archaeologists _discovered__ an old city in Mexico last year.
2. I was very tired yesterday, so I _didn’t want__ to leave the hotel.
3. ‘When _did__ the workers _construct_ the lighthouse?’ ‘In 1563.’
4. The people _used__ stones to build their houses in ancient times.
5. ‘_Did_ the teacher _like_ your project?’ ‘Yes, she loved it.’
6. We _visited__ the Grand Bazaar in İstanbul 2 years ago. It was great!
7. They _decided__ to take the train to go around Europe last summer.
8. Luckily, the earthquakes _didn’t destroy__ the statue. It’s still beautiful.

Rearrange the words to make sentences. Use the simple past form of the verbs.

1. visit / the old town / 10 years ago / She
She visited the old town 10 years ago.
2. a trip / I / last summer / not plan
I didn’t plan a trip last summer.
3. the end of / not listen to / I / the story
I didn’t listen to end of the story.
4. study / yesterday / for the History exam / you
Did you study for the History exam yesterday?
5. want / The queen / in 353 BC / a tomb / for her husband
The queen wanted a tomb for husband in 353 BC.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Boşlukları was /were’nin doğru biçimiyle doldurun.

1. Devasa heykel gerçekten muhteşemdi.
2. Eski şehri ziyaret etmekten çok mutlu oldum.
3. Müzede yüzlerce insan vardı.
4. Seni aradığımda neredeydin?
5. Alex dün tarih dersinde değildi. Sanırım hastaydı.
6. Tapınaklar Eski Yunanlılar için önemli yapılardı.
7. Kralın mezarı piramit içinde miydi?

Cümleleri kutudaki fiillerin basit geçmiş halleriyle tamamlayın

Brad: Geçen hafta (1)_neredeydin?
Emma: Ben (2) New York’a bir okul gezisindeydim.
Brad: Gerçekten! Nasıl (3)_dı_?
Emma: (4)_Harika değildi ama (5) oldukça ilginçti.
Brad: Ne demek istiyorsun?
Emma: Otobüs (6)_çok kalabalıktı, yani (7)_çok rahat değildi. Ama şehir (8)_____ harika.
brad: özgürlük heykelini de gördün mü?
Emre: Elbette! (9)_Harikaydı.
Brad : (10)_Yanında öğretmenler var mıydı?
Emre: Tabii ki. Bay Hyde ve Bayan Taylor (11) bizimleydi.
Brad: Ah, şimdi anlıyorum. Onlar (12) geçen hafta okulda değildiler!

Cümleleri kutudaki fiillerin geçmiş basit halleriyle tamamlayın.

1. Arkeologlar geçen yıl Meksika’da eski bir şehri _keşfettiler__.
2. Dün çok yorgundum, bu yüzden otelden ayrılmak _istemedim__.
3. “İşçiler deniz fenerini ne zaman inşa ettiler?” “1563’te.”
4. Eski zamanlarda insanlar evlerini inşa etmek için taşları kullandılar.
5. “Öğretmen projenizi beğendi mi?” “Evet, bayıldı.”
6. 2 yıl önce İstanbul’da Kapalıçarşı’yı _ziyaret ettik__. harikaydı!
7. Geçen yaz Avrupa’yı dolaşmak için trene binmeye karar verdiler.
8. Şans eseri, depremler heykeli _yıkmadı__. Hala güzel.

Cümleleri yapmak için kelimeleri yeniden düzenle. Fiillerin basit geçmiş halini kullanın.

1. ziyaret / eski şehir / 10 yıl önce / O
10 yıl önce eski şehri ziyaret etti.
2. bir gezi / ben / geçen yaz / plan yapmıyorum
Geçen yaz bir gezi planlamadım.
3. sonu / dinlememek / ben / hikaye
Hikayenin sonunu dinlemedim.
4. ders çalış / dün / Tarih sınavı için / sen
Dün Tarih sınavına çalıştın mı?
5. / Kraliçeyi / MÖ 353’te / bir mezarı / kocası için istemek
Kraliçe, MÖ 353’te kocası için bir mezar istedi.

Diğer sayfaların cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz.
9. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir