9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 54 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 54 9. sınıf İngilizce çalışma öğrenci kitabı ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 54 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 54

SAYFA 54 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Find the simple past forms of the irregular verbs in the puzzle and fill in the blanks.
1. build-built
2. buy-bought
3. choose-chose
4. come-came
5. cut-cut
6. do-did
7. drink-drank
8. eat-ate
9. get-got
10. give-gave
11. have-had
12. know-knew
13. leave-left
14. read-read
15. run-ran
16. see-saw
17. speak-spoke
18. think-thought
19. understand-understood
20. win-won
21. write-wrote

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bulmacadaki düzensiz fiillerin basit geçmiş biçimlerini bulun ve boşlukları doldurun.
1. inşa edilmiş
2. satın alınan
3. seç-seç
4. gel-geldi
5. kes-kes
6. yaptı-yaptı
7. içki-içilen
8. yemek yemek
9. almak
10. vermek-vermek
11. sahip olmak
12. bilmek-bilmek
13. sol-sol
14. oku-oku
15. koşmak-koşmak
16. tahterevalli
17. konuş-konuş
18. düşünce-düşünce
19. anlamak-anlamak
20. kazan-kazan
21. yazma-yazma


Complete the sentences with the correct form of the verbs

1. We booked the hotel and the tourist guide before our last trip.
2. The temple was important for them, so they tried to protect it during the wars.
3. What time did you get to Mexico?
4. I need some money to buy tickets for the concert in the amphitheatre.
5. Can you pick up my parents from the airport? They don’t know the city.
6. I preferred to visit the museums in Milan, so I didn’t do shopping.

Match the words with their definitions.

1.dead tired : without energy.
2. staircase : a group of steps and its surrounding walls.
3. cable car : a transport system to travel up and down a mountain.
4. watchtower : a high building used for protecting a place.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümleleri fiillerin doğru formuyla tamamlayın

1. Son gezimizden önce oteli ve turist rehberini ayırttık.
2. Tapınak onlar için önemliydi, bu yüzden savaşlar sırasında onu korumaya çalıştılar.
3. Meksika’ya ne zaman gittiniz?
4. Amfi tiyatrodaki konser için bilet almak için biraz paraya ihtiyacım var.
5. Ailemi havaalanından alabilir misin? Şehri bilmiyorlar.
6. Milano’daki müzeleri gezmeyi tercih ettim, bu yüzden alışveriş yapmadım.

Kelimeleri tanımlarıyla eşleştir.

1.ölü yorgun: enerjisiz.
2. merdiven : bir grup basamak ve onu çevreleyen duvarlar.
3. teleferik : bir dağa inip çıkmak için kullanılan bir ulaşım sistemi.
4. Gözetleme kulesi: Bir yeri korumak için kullanılan yüksek bina.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir