9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 56 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 56 9. sınıf İngilizce çalışma öğrenci kitabı ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 56 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 56

SAYFA 56 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Rewrite the sentences as in the example.
1. I spoke to the guide at the entrance of the museum. (-)
I didn’t speak to the guide at the entrance of the museum

2. She didn’t visit the historical sites in the city. (+)
She visited historical sites in the city.
3. The group left the Great Wall early. (?)
Did the group leave the Great Wall early
4. We gave our tickets to the ticket collector. (-)
We didn’t give our tickets to the ticket collector
5. The students understood the history of the Pyramids. (?)
Did the students understand the history of the Pyramids?
6. The teacher didn’t write the names of the group members. (+)
The teacher wrote the names of the group members

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümleleri örnekteki gibi yeniden yazın.
1. Müzenin girişinde rehberle konuştum. (-)
Müzenin girişinde rehberle konuşmadım.

2. Şehirdeki tarihi yerleri ziyaret etmemiştir. (+)
Şehirdeki tarihi yerleri ziyaret etti.
3. Grup Çin Seddi’nden erken ayrıldı. (?)
Grup Çin Seddi’nden erken ayrıldı mı?
4. Biletlerimizi biletçiye verdik. (-)
Biletlerimizi biletçiye vermedik
5. Öğrenciler Piramitlerin tarihini anladılar. (?)
Öğrenciler Piramitlerin tarihini anladılar mı?
6. Öğretmen grup üyelerinin isimlerini yazmadı. (+)
Öğretmen grup üyelerinin isimlerini yazdı


Complete the sentences with the simple past form of the verbs in brackets.

1. When historians found (find) Göbeklitepe Temple, they got (get) excited.
2. The archaeologists discovered (discover) a 3200 year-old lost city in Turkey.
3. We didn’t see (not see) some of the rooms in the palace.
4. Before the builders finished (finish) the statue, the king died (die).
5. I looked (look) at the beautiful mountains from the watchtower.
6. After we left (leave) our town, we missed (miss) our homeland.
7. How many staircases did the tomb have (have)?

Complete the text with the past simple form of the verbs in the box.

booked
ran
chose
was
made
saw
went
got

Read the text in exercise 9 again. Complete the questions.

1. Where did they go? ―The Tower of London.
2. Who sat at the back of the bus? ―The most silent students.
3. Did they see the jewels section? ―Yes, they did.
4. Why was the girl late? ―Because she fell down the stairs.
5. Was the trip a great adventure for her? ―No, it wasn’t.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümleleri parantez içindeki fiillerin basit geçmiş hali ile tamamlayınız.

1. Tarihçiler Göbeklitepe Tapınağı’nı bulunca (bulunca) heyecanlandılar.
2. Arkeologlar Türkiye’de 3200 yıllık kayıp bir şehir keşfettiler (keşfediyorlar).
3. Saraydaki bazı odaları görmedik (görmedik).
4. İnşaatçılar heykeli bitirmeden (bitirmeden) kral öldü (öldü).
5. Gözetleme kulesinden güzel dağlara baktım (bak).
6. Kasabamızdan ayrıldıktan (ayrıldıktan) sonra vatanımızı özledik (özledik).
7. Mezarın kaç merdiveni vardı (vardı)?

Metni kutudaki fiillerin geçmiş basit formuyla tamamlayın.

rezerve edildi
koştu
seçti
oldu
yapılmış
testere
gitti
var

Alıştırma 9’daki metni tekrar okuyun. Soruları tamamlamak.

1. Nereye gittiler? -Londra kulesi.
2. Otobüsün arkasına kim oturdu? -En sessiz öğrenciler.
3. Mücevher bölümünü gördüler mi? -Evet yaptılar.
4. Kız neden geç kaldı? -Çünkü merdivenlerden düştü.
5. Yolculuk onun için harika bir macera mıydı? -Hayır, değildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir