9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 64 Cevapları

Bu yazıda “9. sınıf İngilizce Çalışma Ders kitabı 8. ünite sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları” MEB Yayınları 9. sınıf ders kitabı sayfa 64 Cevapları yazdık. 9. sınıf ders kitabı 8. ünite EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS ünitesi cevapları sayfa 64 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı 64 Cevapları

SORULAR – SAYFA 64

SORULAR

F. Complete the sentences with was/wasn’t/were or weren’t
1. James __________ tired, so he __________ at the cinema with his friends.
2. The book __________ very old and some parts __________ good enough to read.
3. The children __________ ill, so they __________ at school yesterday.
4. I __________ lost most of the time and I __________ nervous during my journey.
5. Tina’s parents __________ at home yesterday, so she __________ lonely.

G. Complete the mail with the past form of the verbs in brackets.

Dear Lena,
Thanks for the tickets. I really ___________ (like) the museum of the world heritage. I ___________ (go) there with my sister. We really ___________ (enjoy) the visit. I ___________ (join) the tour for the statue section but my sister ___________ (not want) to come with me. She ___________ (prefer) to see the simulation part. This morning I ___________ (chat) with Robin about the museum. He would like to visit there, too. H. Complete the dialogue with the correct form of the verbs in brackets.
Adam : How __________ (be) your holiday?
Kyle : It __________ (be) really good. We __________ (go) to India and __________ (see) Taj
Mahal.
Adam : How long __________ you __________ (stay) there?
Kyle : Two weeks, but it __________ (be) so nice that we __________ (not want) to come back.
Adam : Really? I want to see there too.

Fill in the gaps using should, shouldn’t, have to, don’t have to, doesn’t have to or mustn’t.

1. Her eyes hurt all the time. She ___________________ stop watching too much TV.
2. I ___________________ wear a helmet and goggles at work. They’re for my safety.
3. You ___________________ eat or drink anything around the pool. It’s the rule.
4. Kylie ___________________ bring her own lab coat for her science class. She can use the ones in the lab.
5. Daniel always goes to school on an empty stomach. He ___________________ leave without having breakfast.
6. We ___________________ get up early on Sunday. We don’t work on that day.

J. Complete the sentences using the verbs in the present perfect.
not go / consult / cut / not finish / break / lose
1. Valerie ____________________ her finger and it’s bleeding.
2. I ____________________ to school this week because I’ve got the flu and I feel weak.
3. Tim ____________________ his arm and now it’s in plaster.
4. Meg ____________________ a lot of weight. She looks thinner and younger now.
5. Mr. and Mrs. Casey ____________________ a nutritionist to go on a diet.
6. Ethan ____________________ writing the report yet. He wants to complete it another day.

ÇEVİRİSİ

F. Cümleleri tamamlayın / olmadı / olmadı veya olmadı.
1. James __________ yorgun, o yüzden arkadaşlarıyla birlikte sinemada __________.
2. Kitap __________ çok eski ve bazı bölümleri __________ okumak için yeterince iyi.
3. Çocuklar __________ hasta, bu yüzden dün okulda __________.
4. __________ çoğu zaman kaybettim ve yolculuğum sırasında __________ gerginim.
5. Tina’nın ailesi dün evde __________, o yüzden yalnız kaldı __________.

G. Postaları fiillerin geçmiş haliyle parantez içinde tamamlayın.

Sevgili Lena,
Biletler için teşekkürler. Ben gerçekten ___________ (benzeri) dünya mirası müzesi. Ben orada ___________ (gitmek) ablam ile. Ziyaretin gerçekten ___________ (tadını çıkarın). Heykel bölümünün turuna ___________ (katıldım) ama kız kardeşim ___________ (istemiyorum) benimle gelmek üzere. Simülasyon bölümünü görmek için ___________ (tercih). Bu sabah Robin ile müze hakkında ___________ (sohbet). O da orayı ziyaret etmek istiyor. H. Diyalogu, fiillerin doğru biçimde, parantez içindeki formuyla tamamlayın.
Adam: Tatiliniz nasıl __________ (olabilir)?
Kyle: Gerçekten __________ (olun). Biz __________ (Hindistan’a gidiyoruz) ve __________ (bakınız) Taj
Mahal.
Adam: Ne kadar süre __________ __________ (orada kalırsınız)?
Kyle: İki hafta, ama __________ (be) o kadar iyi ki __________ (istemiyoruz) geri dönelim.
Adam: Gerçekten mi? Ben de orada görmek istiyorum.

Kullanılması gereken boşlukları doldurun, yapmamalı, yapmamalı, yapmamalı, yapmamalı ya da yapmamalısın.

1. Gözleri her zaman incinir. ___________________ çok fazla TV izlemeyi bıraktı.
2. İşyerinde bir kask ve gözlük kullanıyorum. Güvenliğim için.
3. Siz ___________________ havuz etrafında bir şey yiyin ya da için. Bu kural.
4. Kylie ___________________ kendi fen dersi için kendi laboratuar önlüğünü getirdi. Laboratuardakileri kullanabilir.
5. Daniel her zaman okula aç karnına gidiyor. O ___________________ kahvaltı yapmadan ayrılır.
6. Biz ___________________ Pazar günü erken kalkıyoruz. O gün çalışmıyoruz.

J. Mevcut cümlede fiilleri kullanarak cümleleri tamamlayın.
gitme / danış / kes / bitir / kes / kaybet
1. Valerie ____________________ parmağı ve kanıyor.
2. Bu hafta okula ____________________ çünkü grip oldum ve kendimi güçsüz hissediyorum.
3. Tim ____________________ kolunu ve şimdi alçı.
4. Meg ____________________ çok fazla ağırlık. Şimdi daha ince ve daha genç görünüyor.
5. Bay ve Bayan Casey, ____________________ bir diyete gitmek için bir diyetisyen.
6. Ethan ____________________ henüz raporu yazma. Başka bir gün tamamlamak istiyor.

SAYFA 64 CEVAPLAR

SAYFA 64 CEVAPLARI – 9. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI

9. sınıf İngilizce çalışma kitabı sayfa 64 cevaplar

9. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir