9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

7. Work in pairs. Look at the picture in section 6 again. Ask and answer questions as in the example.
ANSWER:
Is there a computer in the room?
Yes, there is. The computer is next to the door.

Is there a wardrobe?
Yes, there is. Between the bed and the desk.

Is there a television?
No. There is no computer.

Student A: Is there a study table?
Student B: Yes, there is. It’s between the box and the bedside table.

Where is the chair?
It is near the table.
Where are the apples?
They are in the basket.

8. Look at the picture and match the objects with the words below. There is one extra word

ANSWER:
1. fridge
2. cupboard
3. pot
4. oven
5. dishwasher
6. chair
7. table
8. cup
9. towel

9. Look at the picture in section 8 again and answer the questions.
ANSWER:
1. It’s on the chair.
2. It is behind the fork.
3. It is near the fridge.
4. They are under the chair.

1. Where is the table?
…………………………………. .
2. Where is the cup?
…………………………………. .
3. Where is the fridge?
…………………………………. .
4. Where is the dishwasher?
…………………………………. .

10. Work in pairs and talk about your room or school. Ask and answer questions with your partner.

e.g. 1. A: What do you have in your room?
B: There is a study desk in my room.

2. A: Are there any sports facilities in your school?
B: No, there aren’t any sports facilities in our school.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7. Çiftler halinde çalışın. 6. bölümdeki resme tekrar bakın. Örnekteki gibi sorular sorun ve cevaplayın.
CEVAP:
Odada bilgisayar var mı?
Evet var. Bilgisayar kapının yanında.

Gardırop var mı?
Evet var. Yatakla çalışma masası arasında.

Televizyon var mı?
Hayır. Bilgisayar yok.

Öğrenci A: Çalışma masası var mı?
Öğrenci B: Evet var. Kutuyla komodin arasındadır.

Sandalye nerede?
Masanın yakınındadır.
Elmalar nerede?
Sepetin içindeler.

8. Resme bakın ve nesneleri aşağıdaki kelimelerle eşleştirin. Fazladan bir kelime daha var

CEVAP:
1. buzdolabı
2. dolap
3. tencere
4. fırın
5. bulaşık makinesi
6. sandalye
7. masa
8. fincan
9. havlu

9. 8. bölümdeki resme tekrar bakın ve soruları cevaplayın.
CEVAP:
1. Sandalyenin üstünde.
2. Çatalın arkasındadır.
3. Buzdolabının yanındadır.
4. Sandalyenin altındadırlar.

1. Masa nerede?
…………………………………………… .
2. Bardak nerede?
…………………………………………… .
3. Buzdolabı nerede?
…………………………………………… .
4. Bulaşık makinesi nerede?
…………………………………………… .

10. Çiftler halinde çalışın ve odanız veya okulunuz hakkında konuşun. Eşinize sorular sorun ve cevaplayın.

Örneğin. 1. A: Odanızda ne var?
B: Odamda bir çalışma masası var.

2. A: Okulunuzda spor tesisi var mı?
B: Hayır okulumuzda spor tesisi bulunmamaktadır.

Diğer sayfaların cevapları
9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir