9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 84 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 84 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 84

SAYFA 84 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Work in pairs. Read the roles, the information about the pyramids and the sample dialogue. Then, ask and answer questions.

YOU
You are interviewing a travel writer. ask questions with “Why/Where/Who/When/Did/Was”.

ask about the pyramids.
ask his/ her most interesting experience.

YOUR FRIEND
You are a travel writer. Answer the questions and tell your experiences.
You visited many accident sites/places in the world.. you also visited The Great Pyramids of Giza.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Çiftler halinde çalışın. Rolleri, piramitler hakkındaki bilgileri ve örnek diyalogu okuyun. Ardından sorular sorun ve cevaplayın.

SEN
Bir gezi yazarıyla röportaj yapıyorsunuz. “Neden/Nerede/Kim/Ne zaman/Yaptı/oldu” ile sorular sorun.

piramitleri sorun.
en ilginç deneyimini sorun.

SENİN ARKADAŞIN
Sen bir seyahat yazarısın. Soruları cevaplayın ve deneyimlerinizi anlatın.
Dünyadaki birçok kaza yerini/yerini ziyaret ettiniz.. Ayrıca Büyük Giza Piramitlerini de ziyaret ettiniz.


EXAMPLE ANSWER

A: Have you been to the pyramids of Giza?
B: Yes, I went.
A: When did you go?
B: I went there last year.
A: What interests you most about the pyramids?
B: It is very interesting that it took 30 years to build. They used very large stones.
A: Did you experience anything interesting?
B: Yes. Pharaoh spoke to me. Pharaoh said to me, “Let your friends study hard in their studies.” Or….
A: Got it…

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

ÖRNEK CEVAP

A: Giza piramitlerine gittiniz mi?
B: evet gittim.
A: Ne zaman gittin?
B: Geçen yıl oraya gittim.
A: Piramitlerle ilgili en çok ilginizi çeken şey nedir?
B: Yapımının 30 yıl sürmesi çok ilginç. Çok büyük taşlar kullandılar.
A: İlginç bir şey yaşadın mı?
B: Evet. Firavun benimle konuştu. Firavun bana, “Arkadaşların derslerinde çok çalışsınlar” dedi. Veya….
A: anladım…


e.g. – When did you start to write about travelling?
– I first wrote about my memories when I went to Egypt. That was 10 years ago.
– Did you go to Africa?
– Yes, I did. I think I won’t go there again.
– Why? Can you tell me what happened?
– A lion attacked me. I can clearly remember its eyes and mouth… It was really a terrible experience…

The Pyramids of Giza:
Location: Cairo, Egypt
Built: About 2600 BC
The Egyptians built these three pyramids about 4600 years ago as burial places for ancient kings. The Great Pyramid is almost 140 meters high. The Greek historian Herodotus wrote: When the Eyptians built the Great Pyramid, more than 100 000 men worked for more than
30 years. Before the Egyptians decided to build pyramids, they buried their dead directly in the ground or mummified them.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Örneğin. – Seyahat hakkında yazmaya ne zaman başladınız?
– Anılarımı ilk olarak Mısır’a gittiğimde yazmıştım. 10 yıl önceydi.
– Afrika’ya gittin mi?
– Evet yaptım. Sanırım bir daha oraya gitmem.
– Niye ya? Bana ne olduğunu anlatır mısın?
– Bir aslan bana saldırdı. Gözlerini ve ağzını net bir şekilde hatırlıyorum… Gerçekten korkunç bir deneyimdi…

Giza Piramitleri:
Yer: Kahire, Mısır
İnşa: Yaklaşık 2600 M.Ö.
Mısırlılar bu üç piramidi yaklaşık 4600 yıl önce eski kralların mezar yerleri olarak inşa ettiler. Büyük Piramit neredeyse 140 metre yüksekliğindedir. Yunan tarihçi Herodot şöyle yazmıştı: Mısırlılar Büyük Piramidi inşa ettiklerinde, 100.000’den fazla adam birden fazla insan için çalıştı.
30 yıl. Mısırlılar piramitleri inşa etmeye karar vermeden önce ölülerini doğrudan toprağa gömdüler veya mumyaladılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir