9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 88 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 88 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 88

SAYFA 88 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12. Where are the world Heritage Sites in part 11? Find out and tell the names of the cities.

Answer Key

Aphrodisias – Aydın
Cumalıkızık – Bursa
Hattusha – Çorum
Divriği Great Mosque – Sivas
Mount Nemrud – Adıyaman
Historical Site of Ani – Kars

13. Listen or watch again and write true (T) or false (F).

1. It is possible to see a lot of statues in Aphrodisias. TRUE
2. Cumalıkızık has a unique natural beauty. FALSE
3. Hattusha was an important city around the year 2000 BC. TRUE
4. Divriği Great Mosque has incredible shadow plays on its gate as the sun moves. TRUE
5. You can visit the tomb on top of Mount Nemrut. FALSE
6. Archaeological Site of Ani has only traditional Turkish art. FALSE

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12. Bölüm 11’deki Dünya Mirası Alanları nerede? Şehirlerin isimlerini öğrenin ve söyleyin.

Cevap anahtarı

Aphrodisias – Aydın
Cumalıkızık – Bursa
Hattuşa – Çorum
Divriği Ulu Camii – Sivas
Nemrud Dağı – Adıyaman
Ani Tarihi Yeri – Kars

13. Tekrar dinleyin veya izleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

1. Aphrodisias’ta çok sayıda heykel görmek mümkündür. DOĞRU
2. Cumalıkızık eşsiz bir doğal güzelliğe sahiptir. YANLIŞ
3. Hattuşa MÖ 2000 yıllarında önemli bir şehirdi. DOĞRU
4. Divriği Ulu Camii, güneş hareket ederken kapısında inanılmaz gölge oyunlarına sahiptir. DOĞRU
5. Nemrut Dağı’nın tepesindeki türbeyi ziyaret edebilirsiniz. YANLIŞ
6. Ani Ören Yeri sadece geleneksel Türk sanatına sahiptir. YANLIŞ


Speaking Time

14. Search about an ancient civilization on the Internet and give a short simple presentation about it.

Mesopotamian civilization is the first of the civilizations on the planet. Ancient Mesopotamia dates from around 3550 BC-1750 BC. Mesopotamia means “the land between the rivers”. The city states of Sumer were on the plains of Tigris and Euphrates Rivers, in the regions of modern-day Iraq now. The Sumerians began to build their walled cities beginning around 3500 BC. The ziggurat temples were one of their most important achievements. The land around the rivers
were rich and the sunshine was good for growing crops. As a result, they had too much barley, dates and other crops. They sold them to the neighbouring countries. Sumerians invented the wheel and the sailboat around 3500 BC. And they also used plows in the fields. They were very good at mathematics. They invented a number system based on 60.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

konuşma zamanı

14. İnternette eski bir uygarlık hakkında araştırma yapın ve onun hakkında kısa ve basit bir sunum yapın.

Mezopotamya medeniyeti, gezegendeki medeniyetlerin ilkidir. Antik Mezopotamya, MÖ 3550-1750 yıllarından kalmadır. Mezopotamya “ırmaklar arasındaki ülke” anlamına gelir. Sümer şehir devletleri, günümüz Irak’ının bölgelerinde, Dicle ve Fırat nehirlerinin ovalarındaydı. Sümerler, MÖ 3500’den başlayarak surlarla çevrili şehirlerini inşa etmeye başladılar. Ziggurat tapınakları en önemli başarılarından biriydi. Nehirlerin etrafındaki arazi
zengindi ve güneş ışığı ekin yetiştirmek için iyiydi. Sonuç olarak, çok fazla arpa, hurma ve diğer mahsulleri vardı. Komşu ülkelere sattılar. Sümerler tekerleği ve yelkenliyi MÖ 3500 civarında icat ettiler. Tarlalarda da saban kullandılar. Matematikte çok iyiydiler. 60’a dayalı bir sayı sistemi icat ettiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir