9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

Bu yazıda “9. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 99 cevapları MEB Yayınları” MEB Yayınları 9. sınıf ders kitabı sayfa 99 cevaplarını yazdık. 9. sınıf ders kitabı 8. ünite EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS ünitesi cevapları sayfa 99 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

SORULAR – SAYFA 99

İngilizce Soruların Türkçe çevirileri

2. Tick (3) the things you do when you have the flu.
3.Listen to the dialogue between the doctor and Anita. Who says these sentences? Write “D” for the doctor and “A” for Anita.
4.Look at the sentences below and listen to the dialogue again. Which of them are the doctor’s advice for Anita?
5.Look at the problems and advice boxes below. Fill in the dialog
6. Work in pairs. Prepare a dialogue as in exercise 5 and act it out. Use the problems in exercise 1.

ÇEVİRİSİ

2. Grip varken yaptığınız şeyleri (3) işaretleyin.
3. Doktor ve Anita arasındaki diyalogu dinle. Bu cümleleri kim söylüyor? Doktor için “D”, Anita için “A” yaz.
4. Aşağıdaki cümlelere bakın ve diyaloğu tekrar dinleyin. Hangisi doktorun Anita’ya tavsiyesi?
5.Aşağıdaki sorunlara ve tavsiye kutularına bakın. İletişim kutusunu doldur
6. Çiftler halinde çalışın. Alıştırma 5’deki gibi bir diyalog hazırlayın ve uygulayın. Problemleri 1. egzersizde kullanın.

SAYFA 99 CEVAPLAR

SAYFA 99 CEVAPLARI – 9. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI

9. sınıf İngilizce kitabı sayfa 99 cevaplar

9. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir