9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 12 Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 12 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 1. ünite Sayfa 12 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 12

SAYFA 12 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Listen again and answer the questions.
1. Where is Clara’s sister-in-law from? 
2. What does Anna’s mother do? 
3. Has Anna got any brothers or sisters? 
4. Has Clara got a pet?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.
1. Clara’nın baldızı nereli?
2. Anna’nın annesi ne iş yapar? 
3. Anna’nın erkek veya kız kardeşi var mı? 
4. Clara’nın evcil hayvanı var mı?


Speaking Time
Read the example and introduce yourself and your family members to your friends. Use the questions below as clues.

Every Family Has A Story. Welcome To Ours.

What is your name?
Where do you live?
How old are they?
What do your parents do?
Have you got a pet?
Have you got any brothers or sisters?
Where are you from?
How old are you?
Which languages can you speak?
How old are your parents?
Do you have grandparents, aunts and uncles? What do they do?

 

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

konuşma zamanı
Örneği okuyun ve kendinizi ve aile üyelerinizi arkadaşlarınıza tanıtın. Aşağıdaki soruları ipucu olarak kullanın.

Her Ailenin Bir Hikayesi Vardır. Bizimkilere Hoş Geldiniz.

Adın ne?
Nerede yaşıyorsun?
Kaç yaşındalar?
Ebeveynlerin ne iş yapar?
Evcil hayvanın var mı?
Hiç erkek veya kız kardeşin var mı?
Nerelisin?
Kaç yaşındasın?
Hangi dilleri konuşabiliyorsun?
Ebeveynlerin kaç yaşında?
Dedeleriniz, teyzeleriniz ve amcalarınız var mı? Onlar ne yapar?


My name is Ali Özkan. I’m from Turkey and I live in İzmir. I’m 16 years old. I’ve got a sister. She is 13 years old. My parents are doctors. I’ve got a big family. My grandfather is dead. My grandmother is a retired teacher. She is 70 years old and she’s got a dog and a cat. My grandmother, my uncle, aunt and cousins live in Rize.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Benim adım Ali Özkan. Ben Türkiyeliyim ve İzmir’de yaşıyorum. 16 yaşındayım. Benim bir kardeşim var. 13 yaşında. Ailem doktor. Büyük bir ailem var. Dedem öldü. Anneannem emekli öğretmen. 70 yaşında ve bir köpeği ve bir kedisi var. Anneannem, amcam, halam ve kuzenlerim Rize’de yaşıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir