9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 117 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve cevaplar Sayfa 1176 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 9. ünite Sayfa 117 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 1176

SAYFA 117 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b. Match the pictures with the dialogues.
ANSWER
Dialogue 3
Dialogue 1
Dialogue 2

Listen again and choose the correct answers.
Dialogue 1
1. b
2. a

Dialogue 2
3. a
4. b

Dialogue 3
5. b
6. a

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b. Resimleri diyaloglarla eşleştirin.
CEVAP
diyalog 3
diyalog 1
diyalog 2

Tekrar dinleyin ve doğru cevapları seçin.
diyalog 1
1. b
2. a

diyalog 2
3.  a
4. b

diyalog 3
5. b
6. a


Dialogue 1
1. How much sugar does she need?
a) a packet b) a kilo
2. Where can she buy milk?
a) from the supermarket b) from the butcher’s
Dialogue 2
3. What is he looking for?
a) a pair of trainers b) a pair of trousers
4. How much does he pay?
a) a hundred euros b) a hundred pounds
Dialogue 3
5. Who is the blouse for?
a) for herself b) for her sister
6. How will she pay?
a) by credit card b) in cash

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

diyalog 1
1. Ne kadar şekere ihtiyacı var?
a) bir paket b) bir kilo
2. Sütü nereden satın alabilir?
a) süpermarketten b) kasaptan
diyalog 2
3. Ne arıyor?
a) bir çift spor ayakkabı b) bir çift pantolon
4. Ne kadar ödüyor?
a) yüz euro b) yüz lira
diyalog 3
5. Bluz kimin için?
a) kendisi için b) kız kardeşi için
6. Nasıl ödeyecek?
a) kredi kartı ile b) nakit olarak


a. Complete the dialogue using the following statements.
ANSWER-c, a, e, b, d

a. How many eggs do you need?
b. That’s £13.50 altogether.
c. How much do you need?
d. Here is your change.
e. Can I buy some flour here?
Shop Assistant : How can I help you?
Customer : Do you have any brown rice?
Shop Assistant : Sure. ____c____________________
Customer : Can I have two kilos? It’s difficult to find.
Shop Assistant : Here you are. Do you need anything else?
Customer : Yes, please. I want some eggs, too.
Shop Assistant : OK. _______a_________________
Customer : I need five. ______e__________________
Shop Assistant : Oh, sorry. We don’t sell any flour.
Customer : All right. How much are these?
Shop Assistant : ___________b_____________
Customer : Here you are.
Shop Assistant : Thank you. ______d__________________.
b. Work in pairs and act out the dialogue.

6 Work in pairs. Write your own dialogue and act it out in class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

a. Aşağıdaki ifadeleri kullanarak diyaloğu tamamlayınız.
CEVAP-c, a, e, b, d

a. Kaç tane yumurtaya ihtiyacın var?
b. Bu toplam 13,50 sterlin.
c. Ne kadara ihtiyacın var?
d. Buyurun para üstünüz.
e. Buradan biraz un alabilir miyim?
Mağaza Asistanı: Size nasıl yardımcı olabilirim?
Müşteri : Esmer pirinciniz var mı?
Mağaza Asistanı: Elbette. ____c____________________
Müşteri : İki kilo alabilir miyim? Bulmak zor.
Mağaza Asistanı: İşte buradasınız. Başka bir şeye ihtiyacın var mı?
Müşteri: Evet, lütfen. Ben de biraz yumurta istiyorum.
Mağaza Asistanı : Tamam. _______a_________________
Müşteri: Beş taneye ihtiyacım var. ______e____
Mağaza Asistanı: Ah, üzgünüm. Un satmıyoruz.
Müşteri : Pekala. Bunlar ne kadar?
Mağaza Asistanı: ____________b____________
Müşteri: İşte buradasınız.
Mağaza Asistanı: Teşekkürler. ______d__________________.
b. Çiftler halinde çalışın ve diyaloğu canlandırın.

6 Çiftler halinde çalışın. Kendi diyaloğunuzu yazın ve sınıfta canlandırın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir