9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevapları Sayfa 116 Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 116 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 9. ünite Sayfa 116 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 116

SAYFA 116 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

22. Work in pairs. Make a dialogue between a shopkeeper and a customer. Refer to part 20 and use the clues.

Shopping List
2 loaves of bread
1 bottle of milk
1 packet of flour
1 kilo of apples
3 kilos of oranges
6 bananas

Prices
Bread: 97 p
Milk £2
Flour £2.
Apples 37 p
Oranges 55 p
Bananas £1, 50

How much is it?
Will that be all?
By credit card. /In cash.
They are £2 altogether

Quote Time
“If you want to celebrate a happy occasion, do it by helping those who are in need.” Mohith Agadi

Self Assessment
Asking for and giving suggestions
Making requests
Doing shopping
Talking about future plans
Making and answering phone calls

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

22. Çiftler halinde çalışın. Bir dükkan sahibi ve bir müşteri arasında bir diyalog kurun. Bölüm 20’ye bakın ve ipuçlarını kullanın.

Alışveriş listesi
2 somun ekmek
1 şişe süt
1 paket un
1 kilo elma
3 kilo portakal
6 muz

Fiyat:% s
Ekmek: 97 p
Süt £2
Un £2.
Elmalar 37 s
portakal 55 p
Muz £1, 50

Ne kadar?
Hepsi bu mu olacak?
Kredi kartı ile. /Nakit.
Hepsi 2 TL

Teklif Süresi
“Mutlu bir olayı kutlamak istiyorsanız, bunu ihtiyacı olanlara yardım ederek yapın.” Mohith Agadi

Öz değerlendirme
Öneri istemek ve vermek
İstekte bulunma
Alışveriş yapmak
Gelecek planları hakkında konuşmak
Telefon görüşmeleri yapma ve cevaplama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir