9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 53 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 53 9. sınıf İngilizce çalışma öğrenci kitabı ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 53 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 53

SAYFA 53 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Fill in the blanks with the correct form of was /were.

1. The huge statue was really amazing.
2. I _was very happy to visit the old city.
3. There were hundreds of people inside the museum.
4. Where were you when I called you?
5. Alex wasn’t in the history class yesterday. I think he _____ ill.
6. Temples were important structures for Ancient Greeks.
7. Was the tomb of the king in the pyramid?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Boşlukları was /we doğru biçimiyle doldurun.

1. Dev heykel gerçekten şaşırtıcıydı.
2. Eski şehri ziyaret etmekten çok mutlu oldum.
3. Müzenin içinde yüzlerce insan vardı.
4. Seni aradığımda neredeydin?
5. Alex dün tarih dersinde değildi. Sanırım o _____ hasta.
6. Tapınaklar, Antik Yunanlılar için önemli yapılardı.
7. Kralın mezarı piramidin içinde miydi?


Complete the sentences with the past simple form of the verbs in the box

Brad : Where (1) were you last week?
Emma : I (2)was on a school trip to New York.
Brad : Really! How (3)was it?
Emma : It (4)wasn’t great but it (5)was quite interesting.
Brad : What do you mean?
Emma : The bus (6)was very crowded, so it (7) wasn’t very comfortable. But the city (8) was wonderful.
Brad : Did you also see the Statue of Liberty?
Emma : Sure! It (9)was fantastic.
Brad : (10)Were there teachers with you?
Emma : Of course. Mr. Hyde and Mrs. Taylor (11)were with us.

Brad : Oh, now I understand. They (12)weren’t at school last week!

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümleleri kutudaki fiillerin geçmiş basit formuyla tamamlayın

Brad : Geçen hafta neredeydin (1)?
Emma : Ben (2) New York’a bir okul gezisindeydim.
Brad: Gerçekten! (3) nasıldı?
Emma : (4) Harika değildi ama (5) oldukça ilginçti.
Brad: Ne demek istiyorsun?
Emma : Otobüs (6) çok kalabalıktı, bu yüzden (7) pek rahat değildi. Ama şehir (8) harikaydı.
Brad: Özgürlük Anıtı’nı da gördün mü?
Emre: Tabii! (9) harikaydı.
Brad : (10) Yanınızda öğretmenler var mıydı?
Emre: Tabii. Bay Hyde ve Bayan Taylor (11) bizimleydi.
Brad: Ah, şimdi anlıyorum. Onlar (12), geçen hafta okulda değillerdi!


Complete the sentences with the past simple form of the verbs in the box.

1. The archaeologists discovered_____________ an old city in Mexico last year.
2. I was very tired yesterday, so I didn’t want_____________ to leave the hotel.
3. ‘When did the workers construct the lighthouse?’ ‘In 1563.’
4. The people used stones to build their houses in ancient times.
5. Did the teacher like your project?’ ‘Yes, she loved it.’
6. We visited_ the Grand Bazaar in İstanbul 2 years ago. It was great!
7. They decided to take the train to go around Europe last summer.
8. Luckily, the earthquakes didn’t destroy the statue. It’s still beautiful.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümleleri kutudaki fiillerin geçmiş basit formuyla tamamlayın.

1. Arkeologlar geçen yıl Meksika’da eski bir şehir keşfettiler.
2. Dün çok yorgundum, bu yüzden otelden ayrılmak istemedim.
3. ‘İşçiler deniz fenerini ne zaman inşa ettiler?’ ‘1563’te.’
4. İnsanlar eski çağlarda evlerini inşa etmek için taş kullanırlardı.
5. Öğretmen projenizi beğendi mi?’ ‘Evet, sevdi.’
6. 2 yıl önce İstanbul’daki Kapalıçarşı’yı ziyaret ettik. harikaydı!
7. Geçen yaz Avrupa’yı dolaşmak için trene binmeye karar verdiler.
8. Neyse ki depremler heykeli yok etmedi. Hala güzel.


Rearrange the words to make sentences. Use the simple past form of the verbs.

1. visit / the old town / 10 years ago / She
2. a trip / I / last summer / not plan
3. the end of / not listen to / I / the story
4. study / yesterday / for the History exam / you
5. want / The queen / in 353 BC / a tomb / for her husband

ANSWER
1. She visited the old town 10 yers ago
2. I didn’t plan a trip last summer
3. I didn’t listen to the end of the story
4. Did you study for the history exam yesterday
5. The queen wanted a tomb for her husband in 353 BC.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümleleri yapmak için kelimeleri yeniden düzenle. Fiillerin basit geçmiş formunu kullanın.

1. ziyaret / eski şehir / 10 yıl önce / O
2. bir gezi / ben / geçen yaz / plan yapmamak
3. hikayenin / dinlememe / ben / hikayenin sonu
4. çalışma / dün / Tarih sınavı için / siz
5. istiyorum / Kraliçe / MÖ 353’te / bir mezar / kocası için

CEVAP
1. Eski şehri 10 yıl önce ziyaret etti
2. Geçen yaz bir gezi planlamadım
3. Hikayenin sonunu dinlemedim
4. Dün tarih sınavına çalıştınız mı?
5. Kraliçe, MÖ 353’te kocası için bir mezar istedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.