9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 65 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 5. ünite Sayfa 65 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 65

SAYFA 65 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

ERVEXW23 Brad, can you please check out my latest post? I’d like you to send my sister a get well wish! It really means a lot to her. She’s your greatest fan.

4789fyi I have so much respect for you. You’re going on your way and making your own kind of music. You’re our hope for this world’s music. You’re a real legend.

H45gfb This is exactly what we want to see, celebrities helping people from all walks of life. We’re extremely proud of you.

Read the messages again. What good qualities does Brad Fox have?
He makes his music
He helps people
He has a good voice
He often visits his parents
He is a positive man

Read again and write true (T) or false (F).

1. One of the fans thinks Brad means so much to the world of music.
2. He takes place in charity organisations.
3. He’s a worldwide known singer.
4. He’s giving a concert in Germany in July.
5. Brad and Lerlina are singing songs together on a karaoke night.
6. 1Noush2 feels really good when she listens to his songs.
7. Brad is lost in the glitz and glamour of the show business.
8. Brad wants to be in Turkey soon.

1. T
2. T
3. T
4. F He is giving a concert in London in June
5.F Lerlina is singing Brad’s song on a karaoke night
6. T
7. F Ebru hopes for Brad not to get lost in glitz and glamour of the show business
8. F Ebru wants to see brad in Turkey soon.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

ERVEXW23 Brad, lütfen son gönderime göz atar mısın? Kız kardeşime geçmiş olsun dileklerini iletmeni istiyorum! Onun için gerçekten çok şey ifade ediyor. O senin en büyük hayranın.

4789fyi sana çok saygı duyuyorum. Kendi yolunuza gidiyor ve kendi müziğinizi yapıyorsunuz. Sen bizim bu dünyanın müziği için umudumuzsun. Sen gerçek bir efsanesin.

H45gfb Tam olarak görmek istediğimiz şey bu, ünlülerin her kesimden insanlara yardım etmesi. Seninle son derece gurur duyuyoruz.

Mesajları tekrar okuyun. Brad Fox’un hangi iyi nitelikleri var?
Müziğini yapar
İnsanlara yardım eder
İyi bir sesi var
Anne babasını sık sık ziyaret eder
O pozitif bir adam

Tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

1. Hayranlardan biri Brad’in müzik dünyası için çok şey ifade ettiğini düşünüyor.
2. Hayır kurumlarında yer alır.
3. O dünya çapında tanınan bir şarkıcı.
4. Temmuz’da Almanya’da bir konser veriyor.
5. Brad ve Lerlina bir karaoke gecesinde birlikte şarkı söylüyorlar.
6. 1Noush2 onun şarkılarını dinlediğinde gerçekten iyi hissediyor.
7. Brad, şov dünyasının ışıltısı ve ihtişamı içinde kaybolur.
8. Brad yakında Türkiye’de olmak istiyor.

1. T
2. T
3. T
4. F Londra’da Junr’da bir konser veriyor
5.F Lerlina bir karaoke gecesinde Brad’in şarkısını söylüyor
6. T
7. F Ebru, Brad’in şov dünyasının ışıltısı ve ihtişamı içinde kaybolmamasını umuyor
8. F Ebru, Brad’i yakında Türkiye’de görmek istiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.