9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 73 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 6. ünite Sayfa 73 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 73

SAYFA 73 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Reading Time
8. Answer: Can you easily start a conversation with a stranger?

No.

9. Read the first part of a conversation and underline the sentences identifying the cultural differences.

ANSWERS

because they are cold. British people stand far apart from each other when they are talking and they will rarely touch. On British public transport, they prefer silence rather than conversation because they think it is rude to have open conversations in public area. However, Americans would easily start conversations when you look at them.

Turkish people in general are very friendly and hospitable to visitors from other countries. They are lively and cheerful.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okuma zamanı
8. Cevap: Bir yabancıyla kolayca sohbet başlatabilir misiniz?
9. Bir konuşmanın ilk bölümünü okuyun ve kültürel farklılıkları tanımlayan cümlelerin altını çizin.

YANITLAR

çünkü soğuklar. İngilizler konuşurken birbirlerinden uzak dururlar ve nadiren dokunurlar. İngiliz toplu taşıma araçlarında, açık alanda sohbet etmenin kabalık olduğunu düşündükleri için konuşmak yerine sessizliği tercih ediyorlar. Ancak Amerikalılar, onlara baktığınızda kolayca konuşmaya başlar.

Türk halkı genel olarak diğer ülkelerden gelen ziyaretçilere karşı çok sıcakkanlı ve misafirperverdir. Canlı ve neşelidirler.


Announcement: Flight TK136 has been delayed. Please contact your airline for further information.

Sophie: Oh, no! Not again! My flight has been delayed for two hours! Excuse me, do you have the time?
Matthew: It is a quarter to four. I’ve got the same problem. My flight has been delayed, too.
Sophie: Really? Where are you going?
Matthew: I’m going to London. You?
Sophie: I’m going to İstanbul. My name is Sophie.
Matthew: I’m Matthew. Nice to meet you.
Sophie: Pleased to meet you, too. What is the purpose of your trip to London?
Matthew: I’ll visit my uncle. He works there.
Sophie: I see. Are you British?
Matthew: No, I am not. I’m Greek. My uncle is an immigrant. Nowadays a lot of people immigrate to England because there are a lot of job opportunities there.
Sophie: You are right, but life is difficult in a foreign country.
Matthew: I know. People in some countries don’t want foreigners or immigrants, so they treat them badly. It is also difficult to make friends with them especially in Britain because they are cold. British people stand far apart from each other when they are talking and they will rarely touch. On British public transport, they prefer silence rather
than conversation because they think it is rude to have open conversations in public area. However, Americans would easily start conversations when you look at them. What are Turkish people like?
Sophie: Turkish people in general are very friendly and hospitable to visitors from other countries. They are lively and cheerful. I moved to İstanbul two years ago and I’m very happy there.
Matthew: What are you doing there?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Duyuru: TK136 sefer sayılı uçuş ertelendi. Daha fazla bilgi için lütfen havayolunuzla iletişime geçin.

Sophie: Ah, hayır! Tekrar olmasın! Uçağım iki saat rötar yaptı! Afedersiniz, vaktiniz var mı?
Matta: Saat dörde çeyrek var. bende de aynı sorun var Uçağım da rötar yaptı.
Sophie: Gerçekten mi? Nereye gidiyorsun?
Matthew: Londra’ya gidiyorum. Sen?
Sophie: İstanbul’a gidiyorum. Benim adım Sophie.
Matta: Ben Matta. Tanıştığımıza memnun oldum.
Sophie: Ben de tanıştığıma memnun oldum. Londra gezinizin amacı nedir?
Matta: Amcamı ziyaret edeceğim. Orada çalışıyor.
Sophie: Anlıyorum. İngiliz misin?
Matteo: Hayır, değilim. Ben Yunan’ım. Amcam göçmen. Günümüzde pek çok insan İngiltere’ye göç ediyor çünkü orada çok fazla iş fırsatı var.
Sophie: Haklısın ama yabancı bir ülkede hayat zor.
Matteo: Biliyorum. Bazı ülkelerdeki insanlar yabancıları veya göçmenleri istemiyor, bu yüzden onlara kötü davranıyorlar. Soğuk oldukları için özellikle İngiltere’de onlarla arkadaş olmak da zordur. İngilizler konuşurken birbirlerinden uzak dururlar ve nadiren dokunurlar. İngiliz toplu taşıma araçlarında sessizliği tercih ediyorlar
halka açık bir alanda açık konuşmalar yapmanın kaba olduğunu düşündükleri için sohbet etmekten daha iyidir. Ancak Amerikalılar, onlara baktığınızda kolayca konuşmaya başlar. Türk insanı nasıldır?
Sophie: Türk halkı genel olarak diğer ülkelerden gelen ziyaretçilere karşı çok sıcakkanlı ve misafirperverdir. Canlı ve neşelidirler. İki yıl önce İstanbul’a taşındım ve orada çok mutluyum.
Matteo: Orada ne yapıyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.