9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 74 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 6. ünite Sayfa 74 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 74

SAYFA 74 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10. Listen to the second part of the conversation and take notes about the specialities of İstanbul.

a lot of places to go, a lot of things to do, rich culture, great art and entertainment facilities, terrible traffic

11. Read and listen to the dialogue again and complete these
sentences.

1.Sophie’s and Matthew’s flight(s) has/have been delayed
2. Matthew’s uncle is an immigrant
3. British people wouldn’t start a conversation easily.
4. Turkish people are friendly / hospitable / cheerful /lively
5. Sophie suggests Matthew should visit the Eiffel Tower /the Louvre / the Notre Dame in Paris.
6. Matthew’s flight has been cancelled.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10. Sohbetin ikinci bölümünü dinleyin ve İstanbul’un spesiyalleri hakkında notlar alın.

gidilecek çok yer, yapılacak çok şey, zengin kültür, harika sanat ve eğlence tesisleri, korkunç trafik

11. Diyaloğu tekrar okuyun ve dinleyin ve bunları tamamlayın
cümleler.

1.Sophie ve Matthew’un uçuşları ertelendi/ertelendi
2. Matthew’un amcası bir göçmen
3. İngilizler kolay kolay sohbet başlatmazlar.
4. Türk insanı güler yüzlü/misafirperver/neşeli/canlıdır
5. Sophie, Matthew’un Paris’teki Eyfel Kulesi / Louvre / Notre Dame’ı ziyaret etmesini önerir.
6. Matthew’un uçuşu iptal edildi.


Speaking Time

12. Work in pairs. Read the roles and talk to each other. Use the clues in the boxes
YOU:

What is Berlin /Venice like?
What is social life like in Berlin/Venice?
What is the weather like in Berlin /Venice?

German people: punctual, cold, hardworking, disciplined
They love to plan things.
They try to keep everything clean and tidy

YOUR FRIEND
My flight has been delayed/cancelled.
My flight is now boarding.

Italian people: cheerful, happy, active, musical
They love talking in a loud voice or shouting.
They use their arms and body while they are talking.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

konuşma zamanı

12. Çiftler halinde çalışın. Rolleri okuyun ve birbirinizle konuşun. Kutulardaki ipuçlarını kullanın
SEN:

Berlin / Venedik nasıl bir yer?
Berlin/Venedik’te sosyal hayat nasıl?
Berlin / Venedik içinde hava nasıl?

Alman halkı: dakik, soğuk, çalışkan, disiplinli
Bir şeyler planlamayı severler.
Her şeyi temiz ve düzenli tutmaya çalışırlar

SENİN ARKADAŞIN
Uçuşum ertelendi/iptal edildi.
Uçağım şimdi uçağa biniyor.

İtalyan halkı: neşeli, mutlu, aktif, müzikal
Yüksek sesle konuşmayı veya bağırmayı severler.
Konuşurken kollarını ve vücudunu kullanırlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.