9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 86 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 86 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 86

SAYFA 86 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8. Ask and answer questions about the text.

1. What do we pass on to future generations?
We pass on cultural and natural heritage to future generations.

2. What do countries do when they sign the World Heritage Convention?
They promise to protect their natural and cultural heritage.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8. Metinle ilgili sorular sorun ve cevaplayın.

1. Gelecek nesillere ne aktarıyoruz?
Kültürel ve doğal mirası gelecek nesillere aktarıyoruz.

2. Ülkeler Dünya Mirası Sözleşmesini imzaladıklarında ne yaparlar?
Doğal ve kültürel miraslarını korumayı taahhüt ederler.


Writing Time

9. Write some sentences about a historical place you visited in the past. Search about it on the Internet.

e.g. I went to Çatalhöyük last year. It is an interesting ancient site. It is close to Konya. They built Çatalhöyük around 7500 BC. 7000 – 10000 people lived there. There were houses, but there were no public buildings. And there were no streets in Çatalhöyük. There weren’t any footpaths or streets between the houses.

They moved around on the roofs of the houses. There were holes in the ceilings and they climbed up timber ladders to reach the doors. There were no windows either. I saw a lot of pottery items and tools in the museum. It was really fascinating.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Yazma Süresi

9. Geçmişte ziyaret ettiğiniz tarihi bir yer hakkında birkaç cümle yazın. İnternette bununla ilgili arama yapın.

Örneğin. Geçen yıl Çatalhöyük’e gittim. İlginç bir antik sitedir. Konya’ya yakındır. MÖ 7500 civarında Çatalhöyük’ü inşa ettiler. Orada 7000 – 10000 kişi yaşıyordu. Evler vardı ama kamu binaları yoktu. Ve Çatalhöyük’te sokak yoktu. Evler arasında patika veya sokak yoktu.

Evlerin çatılarında dolaştılar. Tavanlarda delikler vardı ve kapılara ulaşmak için ahşap merdivenlere tırmandılar. Pencereler de yoktu. Müzede çok sayıda çanak çömlek ve alet gördüm. Gerçekten büyüleyiciydi.


Idiom Time
be history : to be dead, to be a thing of the past e.g.
1. I just got bad news from the auto repair shop. My car is history.
2. A: I thought you didn’t get along with Jerry.
B: Oh, that’s history! We’re good friends now.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Deyim Zamanı
tarih olmak : ölmüş olmak, geçmişte kalmış olmak ör.
1. Oto tamirhanesinden kötü bir haber aldım. Arabam tarih oldu.
2. A: Jerry ile anlaşamadığınızı sanıyordum.
B: Ah, bu tarih! Artık iyi arkadaşız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.