9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 110-111 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 110-111 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 8. ünite Sayfa 110-111Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 110-111

SAYFA 110 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Who do you like inviting to your parties?
Are they more meaningful with friends or families?
What are the nicest things about celebrations?
Singing, dancing or receiving gifts?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Partilerinize kimi davet etmeyi seviyorsunuz?
Arkadaşlar veya aileler için daha anlamlı mı?
Kutlamalarla ilgili en güzel şeyler nelerdir?
Şarkı söylemek, dans etmek veya hediye almak?


1 Match the party types with the pictures.
1. graduation party
2. farewell party
3. birthday party
4. barbecue party
5. surprise party

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Parti türlerini resimlerle eşleştirin.
1. mezuniyet partisi
2. veda partisi
3. doğum günü partisi
4. barbekü partisi
5. sürpriz parti


2 a. Work in pairs. Write the party types next to the related words.

1. graduation hat – food – gifts _________________
2. sausages – barbecue pit – cooking gloves _________________
3. cake – candles – gifts _________________
4. decorations – secret planning – accessories _________________
5. address cards – emotional music _________________

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 a. Çiftler halinde çalışın. Parti türlerini ilgili kelimelerin yanına yazın.

1. mezuniyet şapka – gıda – hediyeler _________________
2. sosis – barbekü çukuru – pişirme eldivenleri _________________
3. kek – mumlar – hediyeler _________________
4. dekorasyonlar – gizli planlama – aksesuarlar _________________
5. adres kartları – duygusal müzik _________________


b. Talk to your partner about the party you would like to join. Give your reasons.
e.g.
Student A : Which party would you like to join?
Student B : I’d like to join the birthday party because I like putting out candles. What about you?
Student A : Birthday parties aren’t my type. I prefer barbecue parties.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b. Partnerinizle katılmak istediğiniz parti hakkında konuşun. Sebeplerinizi belirtin.
Örneğin.
Öğrenci A: Hangi partiye katılmak istersiniz?
Öğrenci B: Doğum günü partisine katılmak istiyorum çünkü mumları söndürmeyi seviyorum. Ya sen?
Öğrenci A: Doğum günü partileri benim tipim değil. Barbekü partilerini tercih ederim.


SAYFA 111 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Listen to the people inviting friends to the parties. Write the correct numbers.
a. graduation party
b. barbecue party
c. farewell party

4 Listen again and fll in the missing parts of the conversations.

1. What are you __________ __________ this Sunday?
2. I __________ __________ to, thanks.
3. Hey Mike, __________ is Daisy __________.
4. Wow, __________ __________ wonderful.
5. Why __________ you come __________?
6. __________, I can’t __________ it.
7. OK, __________ another __________.

5 Write true (T) or false (F).
1. Linda is going to study Science on Sunday morning.
2. Katie is going to have a barbecue party in the garden.
3. Daisy’s friends are going to throw a graduation party for her.
4. Daisy’s party starts at 2.00 p.m.
5. Nicky can’t go to Adele’s party because she is going to babysit her brother.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Partilere arkadaşlarını davet eden insanları dinleyin. Doğru numaraları yazın.
a. mezuniyet partisi
b. mangal partisi
c. veda partisi

4 Tekrar dinleyin ve konuşmaların eksik kısımlarını doldurun.

1. Bu pazar günü __________ __________ siz ne yapıyorsunuz?
2. Ben __________ __________, teşekkürler.
3. Hey Mike, __________ Papatya __________.
4. Vay canına, __________ __________ harika.
5. Neden __________ geliyorsun __________?
6. __________, __________ yapamam.
7. Tamam, __________ başka bir __________.

5 Doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
1. Linda Pazar sabahı Bilim dersleri alacak.
2. Katie’nin bahçede barbekü partisi düzenleyecek.
3. Daisy’nin arkadaşları onun için bir mezuniyet partisi verecekler.
4. Daisy’nin partisi saat 14.00’de başlıyor
5. Nicky, Adele’nin partisine gidemiyor çünkü kardeşi bebek bakacak.


6 Work in pairs. Role-play the dialogue.

Greg : Hello, Kelly, it is Greg calling. Let’s throw a surprise party for Rebecca to celebrate her new job.
Kelly : Oh, that sounds wonderful. When?
Greg : Is this Friday OK?
Kelly : I’m sorry, I can’t make it. I’m going to be out of town this weekend.
Greg : What about next Saturday?
Kelly : OK, that would be great. Shall I bring anything?
Greg : I am going to prepare the food and drinks. Would you mind calling her family?
Kelly : All right, I will do that. I think she will be really happy.
7 Work in pairs. Write your own dialogue changing the coloured parts. Then, role-play it.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6 İkili çalışma. Diyaloğu oynayın.

Greg: Merhaba Kelly, Greg çağırıyor. Hadi Rebecca’nın yeni işini kutlaması için sürpriz bir parti verelim.
Kelly: Oh, kulağa harika geliyor. Ne zaman?
Greg: Bu Cuma iyi mi?
Kelly: Üzgünüm, yapamam. Bu haftasonu şehir dışında olacağım.
Greg: Gelecek Cumartesi ne olacak?
Kelly: Tamam, bu harika olurdu. Bir şey getireyim mi?
Greg: Yiyecek ve içecek hazırlayacağım. Ailesini aramayı düşünür müsün?
Kelly: Pekala, yapacağım. Bence gerçekten mutlu olacak.
7 İkili çalışma. Renkli kısımları değiştirerek kendi diyaloğunuzu yazın. Sonra rol oyna.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir