8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 98 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 98 Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 98  8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. 8. ünite Türkçe çevirileri.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 98 Tutku Yayınları

SAYFA 98 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Look at the objects in the photos below. What do they have in common? Share your guesses.
2 Match the main ideas of each paragraph below. Write the letter of the related paragraph.

Possible concerns about 3D printing technologies in the future.
The advantages of 3D printing technologies.
What’s 3D printing and how does it work?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Aşağıdaki fotoğraflarda bulunan nesnelere bakın. Onların ortak noktaları ne? Tahminlerinizi paylaşın.
2 Aşağıdaki her paragrafın ana fikirlerini eşleştirin. İlgili paragrafın harfini yazın.

Gelecekte 3D baskı teknolojileri hakkında olası endişeler.
3D baskı teknolojilerinin avantajları.
3D baskı nedir ve nasıl çalışır?


3D printing takes digital fies and transforms them into real products. 3D printers can create everyday items or complex tools in a very short time. A 3D printer takes a material, melts it into thin layers onto a surface, moves up and prints another layer. After layer upon layer, you get a physical object.

3D printing has various advantages. People are making all kinds of things with 3D printers.Today, you can create hundreds of thousand different objects in a very short time at a lower cost. Generating prototypes with 3D printers is much easier and cheaper than making molds. And interestingly, these objects are always very durable.

Get ready for it—the next great debate will be about the political, ethical and religious questions about 3D printing technologies. Scientists at Cornell University successfully printed a human ear last year, and scientists in Scotland are developing a way to print stem cells. Another possible problem will be weapons. Today, it is possible to create a gun and fie it with the help of 3D printers.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3D baskı dijital baskıları alır ve gerçek ürünlere dönüştürür. 3D yazıcılar çok kısa sürede günlük öğeler veya karmaşık araçlar oluşturabilir. 3D yazıcı bir malzeme alır, bir yüzeye ince katmanlar halinde erir, yukarı hareket eder ve başka bir katman yazdırır. Katman üzerine katmanın ardından fiziksel bir nesne elde edersiniz.

3D baskının çeşitli avantajları vardır. İnsanlar 3D yazıcılarla her türlü şeyi yapıyorlar.Günümüzde, çok daha kısa bir sürede yüz binlerce farklı nesneyi daha düşük bir maliyetle yaratabilirsiniz. 3D yazıcılarla prototip üretmek, kalıp yapmaktan çok daha kolay ve ucuzdur. Ve ilginç bir şekilde, bu nesneler her zaman çok dayanıklıdır.

Buna hazır olun — bir sonraki büyük tartışma, 3D baskı teknolojileri hakkındaki politik, etik ve dini sorular hakkında olacak. Cornell Üniversitesi’ndeki bilim adamları geçen yıl başarıyla bir insan kulağı bastı ve İskoçya’daki bilim adamları kök hücreleri yazdırmanın bir yolunu geliştiriyorlar. Başka bir olası sorun silah olacaktır. Bugün, bir silah oluşturmak ve 3D yazıcıların yardımıyla silahlandırmak mümkün.

2 Comments on “8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 98 Tutku Yayınları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir