9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 21 Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 21 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 21 Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

SAYFA 21 CEVAPLARI VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

Speaking
a. Work in pairs. Talk about the following questions.

1. How can tourists find their way when they get lost in your city/town?
They can ask a tourist person.
Tourists can use Google MaP.

Our city is not a tourist-friendly city.
2. Do you think your city/town is tourist-friendly? Why/Why not?
No. Our city is not a tourist-friendly city. Because there are no city maps and information offices.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:
Konuşuyorum
A. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki sorular hakkında konuşun.

1. Turistler şehrinizde/kasabanızda kaybolunca yollarını nasıl bulabilirler?
Bir turiste sorabilirler.
Turistler Google MaP’i kullanabilir.

Şehrimiz turist dostu bir şehir değil.
2. Şehrinizin/kasabanızın turist dostu olduğunu düşünüyor musunuz? Neden/Neden olmasın?
Hayır. Şehrimiz turist dostu bir şehir değil. Çünkü şehir haritaları ve bilgilendirme ofisleri yok.

 


b. Listen to the following dialogue and practise it in pairs.
Mila: Excuse me, where is the tourist office?
Seth: It’s on Mill Street
Mila: Sorry, I’m new here. How can I get there?
Seth: Go straight ahead and take the first left onto Mill Street. It is on the right, opposite the railway station.
Mila: OK. Thanks a lot.
Seth: You’re welcome.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. Aşağıdaki diyaloğu dinleyin ve çiftler halinde pratik yapın.
Mila: Affedersiniz, turizm ofisi nerede?
Seth: Mill Sokağı’nda
Mila: Kusura bakma, burada yeniyim. Oraya nasıl gidebilirim?
Seth: Dümdüz ilerleyin ve Mill Sokağı’na doğru ilk soldan dönün. Tren istasyonunun karşısında, sağdadır.
Mila: Tamam. Çok teşekkürler.
Seth: Bir şey değil.


c. Work in pairs. Use the map in Listening c and have similar dialogues as in Exercise b.
Student A asks for directions to the… hotel. car park. museum. stadium. Theatre
Student B asks for directions to the… petrol station. opera house. art gallery. shopping centre. railway station.
ANSWER:
STUDENT A
hotel: Go straight on and walk past the stadium. It’s on the left, opposite the opera house. car park: Go straight ahead and take the first left on to Mill Street. Walk past the tourist office; it’s on the
left, opposite the underground station.
museum: Go straight on and take the second left on to Port Street. Go past the petrol station. It’s on the left, opposite the coach station.
stadium: Go straight ahead and turn right into Mill Street. It’s on the right.
theatre: Go straight on and walk past the opera house and the cash machine. It’s on the right, opposite the shopping centre.

Student B
petrol station: Go straight ahead and walk past the traffic lights. Turn left into Port Street; it’s on the right, next to the coach station.
opera house: Go straight on and walk past the stadium. It’s on the right, opposite the hotel.
art gallery: Go straight ahead and go past the traffic lights. Turn left into Port Street, and then walk past the shopping centre and the museum. It’s on the left, next to the town hall.
shopping centre: Go straight on and walk past the opera house and the cash machine. It’s on the left, opposite the theatre.
railway station: Go straight ahead and take the first left on to Mill Street. It’s on the left, opposite the tourist office.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

C. Çiftler halinde çalışın. Dinleme c’deki haritayı kullanın ve Alıştırma b’dekine benzer diyaloglar kurun.
Öğrenci A otelin yolunu soruyor. otopark. müze. stadyum. Tiyatro
Öğrenci B benzin istasyonunun yolunu soruyor. Opera binası. Sanat Galerisi. alışveriş Merkezi. tren istasyonu.
CEVAP:
ÖĞRENCİ BİR
otel: Düz devam edin ve stadyumun yanından geçin. Solda, opera binasının karşısında. otopark: Dümdüz ilerleyin ve Mill Caddesi’ne doğru ilk soldan dönün. Turizm ofisinin önünden geçin; üzerinde
solda, metro istasyonunun karşısında.
müze: Düz devam edin ve ikinci soldan Port Caddesi’ne dönün. Benzin istasyonunun önünden geçin. Solda, otobüs terminalinin karşısında.
stadyum: Dümdüz ilerleyin ve Mill Street’e doğru sağa dönün. Sağ tarafta.
tiyatro: Dümdüz ilerleyin ve opera binasını ve bankamatikin yanından geçin. Sağda, alışveriş merkezinin karşısında.

Öğrenci B
benzin istasyonu: Dümdüz ilerleyin ve trafik ışıklarının yanından yürüyün. Port Caddesi’ne doğru sola dönün; sağda, otobüs terminalinin yanında.
opera binası: Düz ilerleyin ve stadyumun önünden geçin. Sağda, otelin karşısında.
sanat galerisi: Dümdüz ilerleyin ve trafik ışıklarını geçin. Port Caddesi’ne doğru sola dönün ve ardından alışveriş merkezi ve müzenin yanından yürüyün. Solda, belediye binasının yanında.
alışveriş merkezi: Düz ilerleyin ve opera binasını ve bankamatikin yanından geçin. Solda, tiyatronun karşısında.
tren istasyonu: Dümdüz ilerleyin ve Mill Caddesi’ne doğru ilk sola dönün. Solda, turizm ofisinin karşısında.


d. Work in pairs. Think about the centre of your own city/town. Choose the town square as the starting point. Then take turns to ask for and give directions to the nearest…
bank. • bus stop. • café. • cash machine.
clothes shop. • park. • petrol station. • school.

Did you know
Top 5 cities where tourists generally get lost are:
• Venice, Italy. • London, England. • Tokyo, Japan. • Varanasi, India. • İstanbul, Türkiye.
Find the photos of these cities on the Net and compare. What have they got in common? Write a few sentences and share them with your classmates.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

D. Çiftler halinde çalışın. Kendi şehrinizin/kasabanızın merkezini düşünün. Başlangıç noktası olarak kasaba meydanını seçin. Daha sonra sırayla en yakındaki kişiye yol tarifi isteyin ve verin.
banka. • otobüs durağı. • kafe. • ATM.
giyim mağazası. • park etmek. • petrol istasyonu. • okul.

Biliyor musun
Turistlerin genellikle kaybolduğu ilk 5 şehir şöyle:
• Venedik, İtalya. • Londra, Ingiltere. • Tokyo, Japonya. • Varanasi, Hindistan. • İstanbul, Türkiye.
Bu şehirlerin fotoğraflarını internette bulun ve karşılaştırın. Ortak noktaları neler? Birkaç cümle yazın ve bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör 9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları MEB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir