9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 31 Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 31 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 31 Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

a. Look at the photos. Which of the words below do you think suit each photo?

stressful -safe- noisy- peaceful -crowded -relaxing -lively- quiet -green

b Work in groups. Talk about which place in Exercise a is the best for you as in the example.

e.g.
I love green and quiet places like the Ayder Plateau. People in small towns are not in a rush to catch buses, get to work, or go to school. Living in nature, in my opinion, is always good for our health.

I love big cities because I can find everything I need there. People are busy with their jobs and doing activities like going to the cinema and concerts. İstanbul is perfect for me.

c. Describe the photos below and make sentences as in the example.
e.g. London is busier than Paris.
London looks more beautiful than Paris.

ANSWER:
1. People in London are younger than people in Paris.
2. The weather in London is hotter than the weather in Paris.
3. Paris looks more peaceful than London.
4. The buildings in London are more historical than the buildings in Paris.

d. Work in pairs. Compare your city with the cities above.

Did you know
The largest cities in the world with more than 20 million people are Tokyo, Delhi, Seoul, Shanghai, New York, São Paulo, Mexico City, Cairo, Mumbai, Beijing, and Dhaka.
Tokyo is the largest city in the world, with a population of 37 million.
Search for these cities on the Net. Make a note of which country the cities are in and look at their photos. Then compare and write sentences about them. Share them with the class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

A. Fotoğraflara bak. Sizce aşağıdaki kelimelerden hangisi her fotoğrafa yakışıyor?

stresli -güvenli- gürültülü- huzurlu -kalabalık -rahatlatıcı -canlı- sessiz -yeşil

b Gruplar halinde çalışın. Örnekte olduğu gibi Alıştırma a’daki hangi yerin sizin için en iyisi olduğunu konuşun.

Örneğin.
Ayder Yaylası gibi yeşil ve sakin yerleri seviyorum. Küçük kasabalarda insanlar otobüse binmek, işe gitmek ya da okula gitmek için acele etmiyorlar. Doğada yaşamak sağlığımıza her zaman faydalıdır diye düşünüyorum.

Büyük şehirleri seviyorum çünkü ihtiyacım olan her şeyi orada bulabiliyorum. İnsanlar işleriyle meşguller ve sinemaya, konsere gitmek gibi aktiviteler yapıyorlar. İstanbul benim için mükemmel.

c. Aşağıdaki fotoğrafları tanımlayın ve örnekteki gibi cümleler kurun.
Örneğin. Londra Paris’ten daha yoğun.
Londra Paris’ten daha güzel görünüyor.

CEVAP:
1. Londra’daki insanlar Paris’teki insanlardan daha genç.
2. Londra’da hava Paris’e göre daha sıcak.
3. Paris Londra’dan daha huzurlu görünüyor.
4. Londra’daki binalar Paris’teki binalardan daha tarihi.

d. Çiftler halinde çalışın. Şehrinizi yukarıdaki şehirlerle karşılaştırın.

Biliyor musun
20 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en büyük şehirleri Tokyo, Delhi, Seul, Şanghay, New York, São Paulo, Mexico City, Kahire, Mumbai, Pekin ve Dakka’dır.
Tokyo, 37 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük şehridir.
Bu şehirleri internette arayın. Şehirlerin hangi ülkede olduğunu not edin ve fotoğraflarına bakın. Daha sonra karşılaştırın ve bunlarla ilgili cümleler yazın. Bunları sınıfla paylaşın.

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör
9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları MEB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir