Ahiret, berzah âlemi, kıyamet, ba’s, mahşer, mizan kavramlarının anlamlarını araştırınız.

Ahiret, berzah âlemi, kıyamet, ba’s, mahşer, mizan kavramlarının anlamlarını araştırınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. dini terimler içeren bu soruda sırasıyla ahiret, berzah ve diğer kelimelerin anlamlarını kısaca açıkladık.

Ahiret, berzah âlemi, kıyamet, ba’s, mahşer, mizan kavramlarının anlamlarını araştırınız.

Ahiret: Dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayat.

Berzah: Sözlükte “iki şey arasındaki engel” mânasına gelen berzah kelimesi, dinî terim olarak ise ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye (ba‘s) kadar sürecek olan ara dönem, dünya ile âhiret arasındaki âlem ve kabir hayatı karşılığında kullanılır.

Kıyamet:Dünyanın bağlı olduğu kozmik sistemde meydana gelecek değişimin ardından ölülerin diriltilmesiyle başlayıp ebediyen devam edecek olan âlem.

Ba’s:Kıyametin kopmasından sonra Allah tarafından ölülerin diriltilmesi hadisesi.

Mahşer: Kıyamet gününde diriltilecek olan mükelleflerin hesaba çekilmek üzere bir araya toplanması anlamında bir terim.

Mizan: Mükelleflerin iman ve amellerinin kıyamet gününde değerlendirilmesini sağlayan şey anlamında Kur’an terimi.

AÇIKLAMA

Yüce Allah tarafından hesaba çekilmek üzere insanların dirilişten sonra bir araya toplanmasına haşir, toplandıkları yere de mahşer denir.

Ba’s öldükten sonra diriliş anlamına gelir.

Âhiret dünya hayatını takip eden, ona benzer fakat daha değişik ve ölümsüz bir hayattan, ebediyet âlemine ait çeşitli merhaleler ve hallerden ibarettir. ( 1 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.