Ahlak, Adalet Ve İnfak Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz.

Ahlak, Adalet Ve İnfak Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz.

Ahlak, Adalet Ve İnfak Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz. 7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kitabının ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Ahlak, Adalet Ve İnfak Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz.

Ahlak, Adalet Ve İnfak Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Ahlak

Ahlak; insanın yaratılışından gelen özellikleri ile insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi ve güzel davranışlara denir.

Adalet

Adalet: Düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamına gelir.

İnfak

İnfak: Allah’ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara ayni ve nakdi yardımda bulunması demektir.

Sözlük anlamı; para veya malı elden çıkarmak anlamına gelir. Nifak (bozgunculuk) kelimesinin zıttıdır.

BİLGİ NOTU

İnfak İle İlgili Ayet

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü
yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır.” (Bakara suresi, 267. ayet.)

Adalet İle İlgili Ayetler

  • “De ki, Rabbin adaleti emretti.” (7/29),
  • “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder.” (16/90),
  • “Allah size, mutlaka emanetleri (görev ve vazifeleri) ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (4/58),
  • “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan kendiniz, ana – babanız ve akrabanız aleyhinde olsa da Allah için şahitlik eden kimseler olun.” (Nisa, 4/135)

Ahlak İle İlgili Hadis

“Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” ( 1 , 2 , 3 )

One Comment on “Ahlak, Adalet Ve İnfak Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir