Ahmet Yesevi Kimdir? Onun Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Ahmet Yesevi Kimdir? Onun Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Ahmet Yesevi Kimdir? Onun Hakkında Neler Biliyorsunuz?   7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Ahmet Yesevi Kimdir? Onun Hakkında Neler Biliyorsunuz?

“Ahmet Yesevi Kimdir? Onun Hakkında Neler Biliyorsunuz?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Tam adı Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî ‘dir.
 2. Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı unvanını taşır.
 3. Ahmed Yesevî, Yesevîlik tarikatını kurucusu olarak kabul edilir.
 4. Hoca Ahmet Yesevi (öl.1167), Türkistan’ın Yesi şehrine bağlı Sayram kasabasında doğmuştur.
 5. 7 yaşında iken babasının ölümünden sonra, Yesi’ye yerleşen Yesevi, burada “Arslan Baba” adlı bir Türk şeyhinden ilk eğitimini almıştır.
 6. 27 yaşında iken Buhara‘ya gitti. Din bilgini Şeyh Yusuf Hemedani’ye intisap edip müridi oldu.
 7. Yesi’de Yeseviye Ocağı’nı kurdu.
 8. Ahmet Yesevî’nin İbrahim adında bir oğlu olmuşsa da kendisi hayattayken vefat etmiştir.
 9. 1167 yılında 73 yaşında Kazakistan’da ölmüştür.
 10. Türbesi, Kazakistan’ın güneyindeki Türkistan kentindedir.

Eserleri

 1. Divan-ı Hikmet şiirleri,
 2. Akaid,
 3. Fakr-Nâme ( 1 , 2 , 3 )

Ek Bilgi

Menkıbelere göre, yedi yaşında Hızır’ın delâletine nâil olan Ahmed Yesevî Yesi’de Arslan Baba’ya intisap ederek ondan feyiz almaya başlar. Yine menkıbeye göre, ashaptan olan Arslan Baba’nın Yesi’ye gelerek Ahmed Yesevî’yi bulması ve Hz. Peygamber’in kendisine teslim ettiği emaneti vermesi, terbiyesi ile meşgul olup onu irşad etmesi, Hz. Peygamber’in mânevî bir işaretine dayanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir