Ahmet Yesevi’ye Türkistan’ın Piri (Önderi) Anlamında “Pir-i Türkistan” Denilmiştir. Sizce Bunun Sebebi Ne Olabilir?

Ahmet Yesevi’ye Türkistan’ın Piri (Önderi) Anlamında “Pir-i Türkistan” Denilmiştir. Sizce Bunun Sebebi Ne Olabilir?

Ahmet Yesevi’ye Türkistan’ın Piri (Önderi) Anlamında “Pir-i Türkistan” Denilmiştir. Sizce Bunun Sebebi Ne Olabilir? 6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 6.Ünite İslamiyet ve Türkler ünitesi ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Ahmet Yesevi’ye Türkistan’ın Piri (Önderi) Anlamında “Pir-i Türkistan” Denilmiştir. Sizce Bunun Sebebi Ne Olabilir?

Ahmet Yesevi’ye Türkistan’ın Piri (Önderi) Anlamında “Pir-i Türkistan” Denilmiştir. Sizce Bunun Sebebi Ne Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Tarihte bilinen ilk Türk mutasavvıfı olması,
  2. Türkistan doğumlu olması,  Türkler arasında yüce dinimizin benimsenmesinde, öğrenilmesinde ve yaşanmasında önemli rol oynaması,
  3. Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli gibi pek çok düşünürü, mutasavvıfı etkilemesi sebebiyle “Pir-i Türkistan” denmiş olabilir.

İLAVE BİLGİ  NOTU

  • Ahmet Yesevî, XI. yüzyılın sonlarında, Batı Türkistan’daki Çimkent şehrine bağlı Sayram kasabasında
    doğmuştur.
  • Babası, Hz. Ali’nin (r.a.) soyundan geldiği kabul edilen ve Sayram’ın tanınmış şahsiyetlerinden
    olan Şeyh İbrahim, annesi de Musa Şeyh’in kızı Ayşe Hatun’dur.

Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı unvanını taşır. Tam adı: Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî idi. Yesevîlik adı verilen tasavvufî akımının mimârı olan “Hazret-i Türkistan” nâmıyla da meşhur “Hâce Ahmed Yesevî” müridi Hacı Bektaş Veli gibi bir Alevi âlimdir. Ortaya koyduğu öğreti yöntemleriyle Alevî-Bektâşî Tarikâtı ile Sünni İslam’ı da bir hayli derinden etkilemiş olan bir şahsiyettir. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir