Âlem, melek, ahiret ve kıyamet kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Âlem, melek, ahiret ve kıyamet kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Dini terim olan alem, melek, ahiret ve kıyamet kelimelerinin anlamlarını kısaca yazdık.

Âlem, melek, ahiret ve kıyamet kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

  • Alem: Duyu ya da akıl yoluyla kavranabilen veya mevcudiyeti düşünülebilen, Allah’ın dışındaki varlık ve olayların tamamını ifade eden terim.
  • Melek: Bu kavram, sözlükte; haberci, elçi, güç ve kuvvet sahibi, yöneten gibi anlamlara gelir. Allah’ın emirlerine tam itaat eden iyi nitelikteki ruhanî varlıklara verilen ad.
  • Ahiret:Dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayat.
  • Kıyamet:Kıyâmet kelimesi “kalkmak, dikilip ayakta durmak” mânasındaki kıyâm kökünden isim veya masdar olup “dirilip mezarından kalkma, Allah’ın huzurunda durma” yahut “bu olayın başlangıcını teşkil eden kozmik değişikliğin vuku bulması” anlamına gelir. Dünyanın bağlı olduğu kozmik sistemde meydana gelecek değişimin ardından ölülerin diriltilmesiyle başlayıp ebediyen devam edecek olan âlem.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.