Ana Dili Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 188-189-190-191

Bu yazıda “Ana Dili Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 188-189-190-191″ konusunu yazdık.6. sınıf MEB yaynıları Türkçe ders kitabı Ana Dili metni Etkinlik cevaplarını kısaca yazdık. Sayfa 188-189-190-191 cevapları.

Ana Dili Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 188-189-190-191

SAYFA 188 – Ana Dili Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap: 

hikmet : Bilgelik, öğüt verici söz, gizli sebep.

vicdan : Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten güç.

kudret : Güç, iktidar, zenginlik.

miras : Ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet.

nesil : Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız.

1. “Dünyayı dil ile tanımak” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

 Çevremizdeki her şeyin dil ile anlam kazanır. Dilimiz ile dünyayı öğrenir, hayatıızı şekillendiririz. Bir dilde sevgi kelimesi yoksa o kişinin  sevgi dolu olması beklenemez.

2. Şair, ana dilimizi nelere benzetmektedir? Örneklerle anlatınız.

Ruh, aşk, can, namus, vicdan,.

3. Şaire göre en kıymetli miras nedir? Açıklayınız.

Dildir.

4. Şiirin son dörtlüğünde şair bize ne önermektedir?

 Dilimizi korumamızı ve gelecek nesillere aktarmamızı önermektedir.

5. Ana dilimizi sevmemiz neden önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bir millet yapan millet yapan değerlerden bir şartı da dildir. Dilimiz bizim Türk olduğumuzu gösterir. Birlik ve beraberliğimizi artırır. Geçmiş ve gelecek ile olan bağlarımızı kuvvetlendirir. Bu yüzden dilimiz çok önemlidir.

Bir millet dili ile yaşar, sever, hüzünlenir, gelecek hayalleri kurar. Dilini kaybetmiş bir millet başka bir millet olmuş demektir.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. Siz de şiirden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargılar yazınız.

Şiirden Çıkarılabilecek Yargılar

 • Türk olarak ilk sözümüz anadır.
 • İlk duyduğumuz şarkı ninnidir.
 • Dilin atalarımızdan kalan en kıymetli mirastır.
 • Fuzuli’nin sanatının dil sayesinde dünyaca tanınmıştır.
 • Dil sayesinde tarihimizi biliriz.
 • Dilimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekir.
 • Dilimiz bize dünyayı tanıtır.

Şiirden Çıkarılamayacak Yargılar

 • Ana dilimiz dünyada öğrenilmesi en zor dildir.
 • İnsanların ana dilllerini kullanmadan yaşayamazlar.
 • Ana dilini koruyamayan bir milletin varlığını sürdüremez.
 • Bütün dillerin ana dilinin Türkçe’dir.
 • Ana dilinin unutan kişinin başka bir dil konuşamaz.
 • Milletlerin ana dilleri değişir.

SAYFA 189 – Ana Dili Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

4. ETKİNLİK

Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla görev paylaşımı yaparak İstiklâl Marşı’mızı ezberleyiniz, sınıfınızda solo ve koro bölümler hâlinde seslendiriniz.

5. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

TÜRK GENÇLİĞİNE BİR HİTABE
Korkma yürü, ümidisin milletin
Her manii yıkar, ezer himmetin.
Tuttuğun yol terakkinin yoludur
Kalbin, fikrin emel ile doludur.
Senin azmin yükseltecek milleti
Mahvedecek cehaleti, zilleti…
(…)
Uyan uyan… Bu girdaptan uzaklaş!
İlerleyen milletlere koş, yaklaş!
Her milletin gençlerdendir rehberi
Sen de durma, haydi atıl ileri!..
Mehmet FİKRİ

Bu şiir şu duygu ve düşünceleri uyandırmaktadır;

Bir milleti çağdaş bir ülke seviyesine ulaştıracak güç gençlerdir. Gençler korkmadan bu yolda yürümelidir. Gençlerin azmi bu milleti yükseltecektir. Bir genç olarak kalbimizde atalarımızdan aldığımız güçle çağdaş bir ülke olmak için çalışmalıyız.

Gençler bir ülkenin çalışanı ve geleceğidir. Gençler tembellik yapmamalı ve sorumluluğunu unutmamalıdır.

B) Aşağıya “Türkiye” konulu akrostiş bir şiir yazınız.

Türkiye konulu akrostiş şiirleri linkten okuyabilirsiniz. Türkiye konulu akrostiş şiir

SAYFA 190 – Ana Dili Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

6. ETKİNLİK

TÜRK DÜNYASI
Bugün Dünya üzerinde Türkler, oldukça geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Türk dünyası olarak tanımlanan coğrafya, Avrasya olarak adlandırılan Avrupa ve Asya kıtalarının neredeyse merkezindedir. Ana hatları ile batıda Balkanlardan, doğuda Büyük Okyanus’a, kuzeyde Kuzey Buz Denizi’nden, güneyde Tibet’e kadar olan saha, Dünya üzerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı coğrafya olarak kabul edilmektedir. Türk dilini konuşan toplulukların yaşadığı coğrafya Türk dünyası olarak adlandırılır.
Erhan TOPAL-Adem SEZER

TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİ
29 Ekim 1923’te ülkemizde Cumhuriyet ilan edilmiştir. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiştir. Sovyet Rusya’nın 1991 yılında dağılmasıyla Türk dünyası coğrafyasındaki birçok devlet bağımsızlığına kavuşmuştur. Türk dünyası içerisinde yer alan Azerbaycan, 30 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkmenistan, 17 Ekim 1991, Kazakistan 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsız olmuştur. Kırgızistan 31 Ağustos 1991, Özbekistan 1 Eylül 1991’de bağımsızlığını elde etmiştir.
Türkler, bu devletlerin dışında Başkurdistan, Çuvaş Dağıstan, Gagavuz, Kabarday-Balkar, Karakalpak, Nahcıvan, Saha, Tuva (Yakut), Uygur (Doğu Türkistan) olmak üzere 10 özerk cumhuriyette ve Dağlık Altay, Hakas ve Karaçay-Çerkes olmak üzere de 3 muhtar vilayette yaşamaktadırlar.
www.mfa.gov.tr

B) Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki metinler ve görsellere göre tamamlayınız.

Cevap: 

1. Kazakistan coğrafi alan olarak en büyük bağımsız Türk devletidir.

2. Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, Kazakistan’ın güneydeki sınır komşularıdır.

3. Hazar Denizi’nin doğusundaki bağımsız Türk devletleri Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan’dır.

4. Hazar Denizi’nin batısındaki bağımsız Türk devletleri ise Azerbaycan ve Türkiye’dir.

C) Aşağıdaki soruları yukarıdaki metinlerden hareketle cevaplayınız.

1. Kaç tane bağımsız Türk devleti bulunmaktadır?

Yedi tane bağımsız Türk devleri bulunmaktadır.

2. Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla bağımsız olan ilk Türk devleti hangisidir?

Özbekistan.

3. 29 Ekim 1923, ülkemizde ne olarak ve nasıl kutlanmaktadır? Anlatınız.

Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır. Ulusal egemenliğin millette olduğu, demokratik yönetim şekline geçmemizi kutlamak için Cumhuriyet Bayramı kutlanır.

4. Türk dünyasının geniş bir coğrafi alana yayılmasının nedeni sizce nedir? Açıklayınız.

Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğüdür.

SAYFA 191 – Ana Dili Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

7. ETKİNLİK

Yıllardır yabancı bir ülkede yaşadığınızı hayal ediniz. Aile üyelerinizden birine, ülkenize ve ailenize duyduğunuz özlemi anlatan bir mektup yazınız.

Cevap: 

(örnektir)

11.12.2018

Sevgili Kardeşim Ali,

Uzaklardan, gurbet ellerden yüreğimin en samimi duygularla selam ederim. Nasılsı iyi misin? İyi olmanı canı gönülden dilerim.

Beni soracak olursan iyiyim Allah’a şükür. Çalışıyoruz, sağlığımız iyi, ama şu memleket hasreti çok ağır geliyor. Memleketimizn güzelliğini gurbet ele gelince anladım. İnsanın memleketi gibisi yok.

Gözümde tütüyorsunuz. Annem, babam ve sen…Burada her şey yabancı. Ana dilimiz su gibi gelirken şimdi yabnacı bir dil konuşmak çok zor geliyor.

Yemekler bir değişik geliyor. Kurufasulye’yi yanında soğan ekmeği özledim. Sokak kedilerine pisi pisi dersin gelirler. Burada pisi pisi deyince senin yabancı olduğunu kediler bile anlıyor.

Bir odaya sıkışmış gibi hissediyorum kendimi. Şehrin gürültüsünü, fırında taze ekmek kokusunu, mavi gökyüzünü, ağaçlarını ve çiçeklerini özledim.

Bazen gurbet şarkıları ağlatıyor inan…

Sevgili Kardeşim Ali, memleket gibisi yok. Benim yerime o güzel memleket havasını doya doya içine çek.

Memlekete gelip, toprağını öpenleri şimdi daha iyi anlıyorum.

Allah’a emanet olun. Sizleri ve memleketi çok özledim.

Abin Ahmet…

GELECEK DERSE HAZIRLIK

İnsanlar eskiden hangi ulaşım araçlarını kullanırlardı? Araştırınız.

Kağnı, at, eşek, at ve öküz arabası, fayton, tren, sal, kayık gibi ulaşım araçlarını kullanırlardı.

Ana Dili Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 188-189-190-191

Ana Dili Nedir?

Ana dili, insanın doğumundan itibaren öğrendiği dil olup kişinin sosyolojik kimliğinin oluşmasında temel rolü oynar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir