Arkadaşlarınızla Bir Şeyler Paylaştığınızda Neler Hissedersiniz?

Arkadaşlarınızla Bir Şeyler Paylaştığınızda Neler Hissedersiniz?

Arkadaşlarınızla Bir Şeyler Paylaştığınızda Neler Hissedersiniz? 8.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 2.Ünite Zekat, Hac ve Kurban İbadeti, sayfa 31 ödev sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla Bir Şeyler Paylaştığınızda Neler Hissedersiniz?

Arkadaşlarınızla Bir Şeyler Paylaştığınızda Neler Hissedersiniz? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık. 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı Gizem Yayıncılık.

 1. Mutlu oluyorum
 2. Gerçek arkadaşlarım olduğunu hissederim
 3. Zor zamanlarımda yanımda sevdiklerimin olacağını anlarım
 4. Beni seven kişillerin olduğunu hissederim
 5. Aramızdaki yakınlık artar
 6. Paylaşmak sayesinde zorlukları kolaylıkla aşabileceğimi bilirim
 7. Paylaşmak hayatı kolaylaştırır
 8. Birlik ve beraberlik artar

“ Mutluluk Paylaşıldıkça Artar, Üzüntü Paylaşıldıkça Azalır.” “Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır.” Yukarıdaki Sözlerin Anlamı Üzerine Tartışınız.

İLAVE BİLGİ NOTU

“Küçük Prens” kitabında der ki  “Kıtlık ekmeğin paylaşılmasına yol açar. Ekmeğin paylaşılması ise ekmekten daha tatlıdır!..” ( 1 , 2 )

 • Paylaşmak toplum içindeki farklılıkları yokeder.
 • Milletimiiz en büyük dayanışma ve paylaşma örneğini Kurtuluş Savaşı’nda göstermiştir. Hep birlikte çalışarak, herkes gücünü, malını ve hayatını paylaşarak özgürlüğümüzü kazandık.
 • Diğer bir paylaşma ve dayanışma örneği 1999 depremidir. Türk Milleti büyük fedakarlık göstererek tek vücut olmuş. Herkes gücü yettiğince yardım yapmış, elindekini paylaşmıştır. Bu sayede çok büyük zorluk kolaylıkla aşılmıştır.
 • Dayanışma ve paylaşma sayesinde insanın hayatı kolaylaşır. ( 3 )

Hadis

“Müminler birbirlerine merhamet et­me­de, bir­bir­le­ri­ni sev­me­de ve bir­bir­le­ri­ni ko­ru­ma­da vü­cu­dun or­gan­la­rı gi­bi­dir. Vü­cu­dun her­han­gi bir or­ga­nı ağ­rı­dı­ğın­da, na­sıl tüm vü­cut bun­dan ra­hat­sız olur­sa bir mü­min sı­kın­tı için­de bu­lun­du­ğun­da, di­ğer mü­min­ler de onun sı­kın­tı­sı­nı pay­la­şır­lar. Der­diy­le dert­le­nir, üzün­tü­süy­le üzü­lür­ler.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir