Aşağıda verilen fetihlerin Osmanlı Devleti’nin gelişmesine ne gibi katkıları olduğunu ilgili alanlara yazınız.

Aşağıda verilen fetihlerin Osmanlı Devleti’nin gelişmesine ne gibi katkıları olduğunu ilgili alanlara yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Osmanlı Devleti’nin fethettiği şehirlerin gelişmesine bir çok katkıları olmuştur.

FETİHLERİN OSMANLI DEVLETİ’NE KATKILARI

İznik’in Fethi: 

 • İznik alındıktan sonra imar edilerek kısa sürede Türk-İslam şehri hâline getirildi.
 • İlk Osmanlı medresesi açıldı.

Bursa’nın Fethi:

 • Rumeli’ye geçiş kolaylaştı
 • İpek yolu Osmanlı’nın eline geçti. Bu durum Osmanlı Devleti’ne gelir ekonomik kazanç sağladı.

İstanbul’un Fethi:

 • Osmanlı’nın toprak bütünlüğü sağlanmıştır
 • Osmanlı’nın İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır.
 • Boğazların alınmasıyla İpek Yolu’nun kontrolü Osmanlı Devleti’nin kontrolüne girdi.
 • Yükseliş dönemi başlamış oldu.

Belgrad’ın Fethi:

 • Avrupa içlerine yapılacak seferlerde bir üs olarak kullanıldı.

Kıbrıs’ın Fethi:

 • Akdeniz bir Türk gölü haline geldi.
 • Mısır, Suriye ve Anadolu kıyılarının güvenliği sağlandı. Bu durum ticareti olumlu etkiledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir