Aşağıdaki boş kutucuklara Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının anlamlarını yazalım

Aşağıdaki boş kutucuklara Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının anlamlarını yazalım. sorusunun cevabını yazalım. Allah’ın isim ve sıfatlarından Kudret, Semi, Rahman, Rahim isimlerinin anlamlarını yazdık.

Aşağıdaki boş kutucuklara Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının anlamlarını yazalım

KUDRET: Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi sıfatına “kudret” adı verilir

SEMİ: Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesi sıfatına “semi” adı verilir.

RAHMAN: Allah’ın (c.c.) hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın varlıkları yaratması ve onlara sonsuz nimet vermesidir.

RAHİM: Allah’ın (c.c.) bu dünyada iman edip salih amel işleyenlere ahirette nimet vermesi ve onları cennetine koyması demektir.

BASAR : Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir