Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan bölümleri verilen örnekten de yararlanarak tamamlayınız.

Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan bölümleri verilen örnekten de yararlanarak tamamlayınız. Peygamberlerin sıfatları ile ilgili boşlukları tamamladık.

Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan bölümleri verilen örnekten de yararlanarak tamamlayınız.

Peygamberlerde sıdk özelliği olmasaydı insanlar onların vahiy getirdiğine, peygamber olduğuna ve dinle ilgili söylediklerine inanmazlardı.

Peygamberler emanet sıfatına sahip olmasaydı aldıkları ilahi emirleri aynen koruduklarına inanmazlardı, insanların akıllarında bir şüphe olur ve inanmayanlar bununla onları suçlarlardı.

Peygamberlerde tebliğ sıfatı olmasaydı Allah’tan aldıkları vahiyleri insanlara aktaramazlar, insanlara anlatamazlardı.

Peygamberler fetanet sıfatına sahip olmasaydı karşılaştıkları sorunlara akılcı çözümler bulamaz,işnsanları inandıramazlardı.

Peygamberler ismet sıfatına sahip olmasaydı . geçmişlerinde günah işlerlerdi ve insanlara hayatları ileiyi bir örnek olamazlardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir