Aşağıdaki Cümlelerde Eksik Bırakılan Bölümleri Verilen Örnekten de Yararlanarak Tamamlayınız.

Aşağıdaki Cümlelerde Eksik Bırakılan Bölümleri Verilen Örnekten de Yararlanarak Tamamlayınız.

Aşağıdaki Cümlelerde Eksik Bırakılan Bölümleri Verilen Örnekten de Yararlanarak Tamamlayınız.   6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 1.Ünite sayfa 15 sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Aşağıdaki Cümlelerde Eksik Bırakılan Bölümleri Verilen Örnekten de Yararlanarak Tamamlayınız.

Aşağıdaki Cümlelerde Eksik Bırakılan Bölümleri Verilen Örnekten de Yararlanarak Tamamlayınız. sorusunun cevabını  kısaca maddeler halinde yazdık.

  • Peygamberlerde sıdk özelliği olmasaydı insanlar onların vahiy getirdiğine, peygamber olduğuna ve dinle ilgili söylediklerine inanmazlardı.
  • Peygamberlerde emanet sıfatı olmasaydı, insanlar peygamberlerin söylediklerine inanmazlardı.
  • Peygamberlerde tebliğ sıfatı olmasaydı insanlara  Allah’ın emirlerini eksiksiz olarak, korkmadan ulaştıramazlardı.
  • Peygamberler fetanet sıfatına sahip olmasaydı ilahi mesajları doğru olarak aktaramaz ve insanları ikna edemezlerdi.
  • Peygamberler ismet sıfatına sahip olmasaydı günah işlerlerdi ve insanlar günahlarından dolayı söylediklerine inanmazlardı.

İLAVE BİLGİ NOTU

Peygamberlerin Özellikleri Nelerdir?

  1. Sıdk
  2. Emanet
  3. Tebliğ
  4. Fetanet
  5. İsmet

Sıdk:  “Sıdk, doğru olmak demektir.” Allah (c.c.) tarafından gönderilen bütün peygamberler doğru sözlü, dürüst kimselerdir.

Emanet: “Güvenilir olmak demektir.” Bütün peygamberler söz ve davranışlarıyla insanlara güven duygusu vermişler, her zaman güvenilir kişiler olmuşlardır.

Tebliğ: Tebliğ sıfatı, ilahi mesajları insanlara olduğu gibi açıklamak anlamına gelmektedir. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından kendilerine verilen görevin gereğini en güzel şekilde yapmışlardır.

Fetanet: Akıllı ve zeki olmak anlamına gelen fetanet, peygamberlerin ortak özelliklerinden biridir. Bütün peygamberler akıl, zekâ ve feraset bakımından üst düzey insanlardır.

İsmet:Günahtan uzak olmak, günah işlememek demektir. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından tertemiz bir yaradılışla yaratılmışlardır.

“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar…”(Ahzap Suresi 5.ayet) ( 1 ) ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir