Aşağıdaki tabloda ilgili alanlara coğrafi keşiflerin neden ve sonuçlarını yazınız.

Aşağıdaki tabloda ilgili alanlara coğrafi keşiflerin neden ve sonuçlarını yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Coğrafi Keşiflerin nedenlerini ve bu nedenlerle coğrafi keşiflerden dolayı olan sonuçları tabloda ilgili alanlara ayzdık.

Coğrafi Keşiflerin NedenleriCoğrafi Keşiflerin Sonuçları
BilimselPusulanın kullanılmasıYeni yerlerin keşfedilmesi, dayanıklı gemilerin yapılması.  Dünya’nın yuvarlak olduğu ortaya çıktı
EkonomikYeni ticaret yolları bularak ucuz hammadde arayışıAvrupalı ülkelerin zenginleşmesi. Yeni kıta ve ticaret yolları bulundu. Akdeniz limanalrı canlılığını kaybetti.
DinîHrsitiyan dinini yaymakKiliseye ve din adamlarına olan güvenin
azalması
SiyasiÜlke sınırlarını genişletmekYeni sömürge imparatorluklar kuruldu.

İLAVE BİLGİ NOTU

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

  • Coğrafi keşifler sonucunda yeni kıta ve ticaret yolları bulundu.
  • Akdeniz limanları canlılığını kaybetti.
  • Dünya’nın düz olmadığı, yuvarlak olduğu ortaya çıktı.
  • Coğrafi keşiflere kadar Dünya’nın düz olduğunu söyleyen kiliseye ve din adamlarına olan güven azalmaya başladı.
  • Avrupalı devletler keşfettikleri yerlerde sömürge imparatorlukları kurdu.
  • Keşfedilen yerlerden değerli madenler ve çeşitli ham maddeler Avrupa’ya taşındı ve Avrupa zenginleşti.
  • Zenginleşen Avrupa’da sanata önem veren bir sınıf ortaya çıktı. Bu durum da Rönesans’ın başlamasında etkili oldu.
  • Osmanlı Devleti, coğrafi keşiflerden olumsuz etkilendi. İpek ve Baharat yolları önemini kaybedince Osmanlı Devleti’nin gelirleri azaldı. Keşfedilen yerlerden getirilen altın, Osmanlı Devleti’nin parasının değerini düşürdü.
  • Osmanlı Devleti, ülkesindeki ticareti canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar (ticari ayrıcalıklar) vermek zorunda kaldı. Bu da Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığına zarar verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir