Aşağıdaki tabloya fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları yazınız.

Aşağıdaki tabloya fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları yazınız. SAyfa 104’de yer alan Aşağıdaki tabloya fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları yazınız. sorusunun cevabı. Fiziksel ve Kİmyasa değişim arasındaki farklar şunlardır;

Aşağıdaki tabloya fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları yazınız.

FİZİKSEL DEĞİŞİM

 1. Maddenin içyapısı yani kimliği değişmez.
 2. Yeni madde oluşmaz.
 3. Değişen maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.
 4. Değişen maddeler basit (fiziksel) yöntemlerle eski hallerine dönebilirler.
 5. Az enerji ile gerçekleşir.
 6. Tanecik yapısı değişmez.
 7. Sadece tanecikler arasındaki uzaklık ve taneciklerin yapısı değişir
 8. Madde ya şekil değiştirir ya hal değişttirir.
 9. Dış görünüş değişsede kütlesi değişmez.

KİMYASAL DEĞİŞİM

 1. Maddenin içyapısı yani kimliği değişir.
 2. Yeni madde oluşur.
 3. Değişen maddeler kendi özelliklerini kaybederler.
 4. Değişen maddeler basit (fiziksel) yöntemlerle eski hallerine dönemezler.
 5. Çok enerji ile gerçekleşir.
 6. Tanecik yapısı değişir. Yeni tanecikler oluşur.
 7. Maddenin dış görünüşü değişebilir.
 8. Değişim sonucu elementlerden bileşikler veya bileşiklerden elementler veya farklı maddeler oluşabilir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Arasındaki farkları yukarıda listeledik. Fiziksel ve Kimyasal değişimin tanımlarını şöyle yazabiliriz.

Fiziksel Değişim Nedir?

Fiziksel değişim, maddelerin yapısı değişmeden sadece hâl, şekil, dış görünüşünde meydana gelen değişimlere verilen isimdir. 1.

Kimyasal Değişim Nedir?

Kimyasal değişim, bütün maddeler atom veya molekül dediğimiz küçük taneciklerden oluşur. .2.

Element, aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere verilen isimdir. .1.2

8. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları Sayfa 104 cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir