“…Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar, artık onun yeri ateştir…” Ayetini Yorumlayınız.

“…Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar, artık onun yeri ateştir…” Ayetini Yorumlayınız.

“…Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar, artık onun yeri ateştir…” Ayetini Yorumlayınız. 9.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 20 cevaplarını okuyabilirsiniz

“…Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar, artık onun yeri ateştir…” Ayetini Yorumlayınız.

“…Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar, artık onun yeri ateştir…” Ayetini Yorumlayınız. sorusunun cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

  • İslam, başka tanrıların olduğuna inanmayı, Allah’a fiillerinde ve yaratma konusunda ortak koşmayı şirk koşmak olarak görmüş ve bunu yasaklamıştır.
  • Allah’a ortak koşanların cenneti hiç bir zaman göremeyeceği ve cehennem ile cezalandırılacağı anlatılmıştır.

İLAVE BİLGİ NOTU

“…Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar, artık onun yeri ateştir…” (Mâide suresi, 72. ayet.)

72. âyetin “Bilinmeli ki her kim Allah’a ortak koşarsa Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır” şeklinde çevrilen kısmını ve başka delilleri dikkate alan Ehl-i sünnet âlimleri, mümin olup da günah işleyen kişinin (fâsık) çekeceği azabın ebedî olmayacağı sonucuna ulaşmışlardır. Âyetin belirtilen kısmından bu sonucun çıkarılışı şöyle bir anlayışa dayanmaktadır: Müşrikler için öngörülen bu ağır âkıbetin, yani cennet yüzü görememenin günahkâr müminler için de söz konusu olduğu düşünülecek olursa, Allah’a ortak koşma (şirk) için bu denli tehditte bulunulması anlamlı olmaz (Râzî, XII, 59). ( 1 )

Allah’a ortak koşmanın büyük bir günah olduğunu belirten diğer bir ayet;

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.” Nisâ suresi, 48. ayet.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir