“Bir kimse güzelce abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de kazanç sayılır.” Yukarıdaki Hadisleri Yorumlayınız.

“Bir kimse güzelce abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de kazanç sayılır.” Yukarıdaki Hadisleri Yorumlayınız.

“Bir kimse güzelce abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de kazanç sayılır.” Yukarıdaki Hadisleri Yorumlayınız.  9.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 2.Ünite sayfa 36 sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

“Bir kimse güzelce abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de kazanç sayılır.” Yukarıdaki Hadisleri Yorumlayınız.

“Bir kimse güzelce abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de kazanç sayılır.” Yukarıdaki Hadisleri Yorumlayınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Bir kimse güzelce abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de kazanç sayılır.” (Müslim, Taharet, 8.)
“Biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın.” (Ebu Davud, Edeb, 4.)  Yukarıdaki hadisleri yorumlayınız.
  1. Abdest almanın maddi faydaları yanında manevi faydaları da vardır.
  2. Abdest almak insanın geçmiş günahlarının bağışlanmasına neden olması, abdest almanın ne kadar önemli olduğunu ve İslam dinini temizliğe verdiği önemi anlatır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Abdest almak, namaza hazırlık şartlarından biridir ve farzdır.

Kur’an-ı Kerim’de, Abdest ile ilgili ayet

“Ey iman eden­ler! Na­ma­za kalk­tı­ğı­nız za­man yüz­le­ri­ni­zi, dir­sek­le­ri­ni­ze ka­dar el­leri­ni­zi yı­ka­yın; baş­la­rı­nı­zı mesh edip to­puk­la­ra ka­dar ayak­la­rı­nı­zı yı­kayın…” Mâide suresi, 6. ayet.

Abdestin Farzları

  1. Elleri dirseklerle birlikte yıkamak
  2. Yüzü yıkamak
  3. Başın dörtte birini mesh etmek
  4. Ayakları topuklarlaberaber yıkamak

Abdestin Bozulduğu Haller

Ab­des­ti bo­zan ba­zı du­rum­lar var­dır. Bü­yük ve kü­çük tu­va­let ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek, uyu­mak, yel­len­mek, ba­yıl­mak bun­lar­dan baş­lı­ca­la­rı­dır. Vücuttan çıkan ve yaralardan sızan sıvılar da abdestin bozulmasına sebep olur.

Abdest İle İlgili Hadisler

  • “Bir kimse güzelce abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de kazanç sayılır. (Müslim, Taharet, 8.)
  • “Biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın.” (Ebu Davud, Edeb, 4.) ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir