Bir toplumun kültürünün oluşmasında etkili olan unsurlardan dil, din ve tarih hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda verilen tabloya yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bir toplumun kültürünün oluşmasında etkili olan unsurlardan dil, din ve tarih hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda verilen tabloya yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Bunların dışındaki diğer kültürel unsurlar hakkında araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

KÜLTÜR UNSURU

DİL-Bir milletin maddi ve manevi değerleri dil ile ifade edilir ve gelceğe aktarırlır. Şiir, türküler, ninniler, destanlar dilimiz ile anlatılır ve anlaşılır. Dil sayesinde bir millet olma duygusu içinde yaşanılır.

DİN-Din duygu ve düşüncelerimizi etkiler ve böylece kültür ve yaşayışımızı şekillendirir.
Dinin bize öğrettiği vatan sevgisi, şehit kavramı millet olma gücünü artırır. Ve inandığımız değerler
içinde yaşamamızı sağlar.

TARİH-Bir milletin geçmişini günümüze aktarır. Tarih sayesinde milletimizin ne kdar yüce olduğunu tarihteki kahramanlıları ile öğreniriz.

Bu sayede millet olma gücümüzü artar.

Diğer unsurlar; mimari, gelenek ve görenekler yer alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir